Meer financiële steun nodig voor chronisch zieken zonder baan

Al heeft het kabinet extra financiële armslag in petto voor mensen die het minder ruim hebben, het Centraal Planbureau (CPB) laat weten dat dit waarschijnlijk snel niet genoeg zal zijn. Het CPB schrijft in het op 9 maart gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2023: “De koopkracht blijft dit jaar in doorsnee ongeveer gelijk, en stijgt volgend jaar met 2,0%. Maar tegelijkertijd neemt de armoede in 2024 juist toe.” Dat heeft vooral te maken met het vervallen van de tijdelijke steun voor de energiekosten.

Centraal Planbureau in Den Haag
Centraal Planbureau in Den Haag. Door OSeveno – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php curid=91226317

De problemen zullen waarschijnlijk in het bijzonder mensen treffen die zich nu al in de buurt bevinden van de zogeheten armoedegrens. Die grens ligt voor een alleenstaande op dit moment op ongeveer € 1500 netto voor een alleenstaande en ongeveer € 2000 voor een gezin met twee kinderen.

Bij de mensen die daaronder zitten, zijn naar verhouding veel mensen zonder baan. En dus ook mensen die door een chronische ziekte – bijvoorbeeld MS – arbeidsongeschikt zijn geworden.  Daarom bepleit CPB-directeur Pieter Hasekamp gerichte steun voor de mensen die in problemen dreigen te komen.

Voorjaarsnota

Op enkele punten zit het er ook wel in dat dit gaat gebeuren. Zo zijn er voor de komende Voorjaarsnota van het kabinet maatregelen aangekondigd ter ondersteuning. Ook wordt er gewerkt aan beperking van de hoogte van de woninghuur.

In een eerste commentaar op het CPB-stuk zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid; CDA) dat, als er niks gedaan wordt, mensen met lage inkomens en uitkeringen erop achteruit lijken te gaan volgend jaar. Zij maakt zich zorgen om deze ongelijkheid. “We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen.”

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen; ChristenUnie) vindt de toename van de armoede die het CPB voorspelt zeer zorgelijk. “Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Het zorgt ervoor dat je nooit zorgeloos bent. (…) Daarom kijken we als kabinet nu naar mogelijkheden om gerichte maatregelen te nemen, waarbij de inzet blijft om het aantal mensen dat in armoede leeft te verminderen.”

Inmiddels lijken al 6 op de 10 huishoudens in Nederland moeilijk rond te komen. Zo is te lezen in onderzoek van het economisch adviesbureau Deloitte in samenwerking met het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) en de Universiteit Leiden. In 2021 was dat nog vijf op de tien.

Bronnen

https://www.cpb.nl/centraal-economisch-plan-cep-2023

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/09/reacties-ministers-sociale-zaken-op-nieuwste-ramingen

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/09/cpb-koopkracht-stijgt-volgend-jaar-maar-armoede-neemt-ook-toe-a4159019

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/financial-services/articles/60-percent-van-de-nederlandse-huishoudens-financieel-kwetsbaar-of-ongezond.html

https://nos.nl/l/2466415

https://nos.nl/l/2466767

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/27/wet-betaalbare-huur-maakt-eind-aan-te-hoge-huren

Meer financiële armslag voor wie het minder ruim heeft

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *