Onderzoek toont aan: Lotgenotencontact loont

Lotgenotencontact loont. Niet alleen voor de deelnemers zelf maar ook voor zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd op initiatief van Patiënten Groep Organisatie support. PGOsupport is een organisatie die kennis en advies levert aan partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en leven. Daarbij horen patiëntenorganisaties, zoals de MS Vereniging Nederland.

Met het onderzoek heeft PGOsupport de impact van lotgenotencontactgroepen in kaart gebracht, in de vorm van een model. Wat weer gebruikt kan worden bij gesprekken over investering (= geld en moeite) in deze vorm van contact.

Patiëntenorganisaties bieden allerlei vormen van lotgenotencontact. Variërend van een informele Facebookgroep, het Forum van MSweb tot face-to-face gesprekken. De gesprekken tussen lotgenoten zijn niet bedoeld als therapie, zoals in de groepstherapie van professionals in de gezondheidszorg. Het is iets van en voor mensen met eenzelfde ziekte of handicap.

Deelnemers aan de lotgenootgroepen vinden vooral dat de kwaliteit van leven verbetert door het onderlinge contact. Daarnaast blijkt dit ook financiële voordelen op te leveren voor zowel de gespreksgenoten als maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Leeuwtje

Eén van onze eigen moderatoren van het Forum op MSweb, Leeuwtje-nl (Forumnaam), was uitgenodigd om mee te denken over de opzet van het onderzoek. Ze ging erheen met haar kennis en ervaring van onze website: “Voor mijzelf had ik van tevoren al een beetje bedacht welke meerwaarde MSweb en dus ons Forum heeft, en waar dat in te zien was. Elkaar helpen, een luisterend oor bieden, je verhaal van je af kunnen schrijven, ervaringen delen, vragen stellen, etcetera. Dus in mijn ogen vooral gericht op het contact onderling op het Forum”.

Voordelen

PGOsupportHet onderzoek van PGO-Support laat zien dat sociaal voordeel kan worden gehaald uit het onderlinge contact. Daarnaast levert het ook nog eens geld op en bespaart kosten. De daarvoor gebruikte rekenmethode heet Social Return on Investment (SROI). Hierbij wordt een economische en maatschappelijke waarde, die in geld uit te drukken is, toegekend aan een investering.

Drie manieren van lotgenotencontact zijn in het onderzoek onder de loep genomen: Een facebookgroep voor mensen met tinnitus, een website met patiëntencontact voor mensen met kanker en een website met groepsbijeenkomsten voor mensen met een bipolaire stoornis.

De website kanker.nl is te vergelijken met het Forum op MSweb. Kanker.nl kwam op een maatschappelijke waarde van € 4,70 per geïnvesteerde euro. Hierbij zijn de investeringen en inkomsten van alle betrokkenen meegenomen. Het gemiddelde van de onderzochte contact-methodes kwam uit op € 4.50 per geïnvesteerde euro. Dat betekent dat elke euro die geïnvesteerd wordt in lotgenotencontact jaarlijks een maatschappelijke waarde oplevert van € 4,50.

De grootste waardeverbeteringen van lotgenotencontact zijn:

  • Toename kwaliteit van leven voor deelnemers
  • Toename financiële positie van deelnemers
  • Minder verzuim/hogere productiviteit voor werkgevers
  • Besparing zorgkosten
  • Besparing op de uitgaven via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en uitkeringen
  • Toename vrijwilligerswerk voor gemeenten.

‘Verrast’

Leeuwtje was verrast door de uitkomst: “Tijdens deze online bijeenkomst werd mij duidelijk dat het om veel aspecten gaat! Mensen kunnen zelf meer informatie zoeken en vinden over bijvoorbeeld diverse soorten medicatie, of hulpmiddelen om langer te kunnen blijven werken. Gesprekken met artsen en werkgevers worden beter voorbereid, waardoor er veel gerichter gekeken kan worden naar oplossingen of vervolgstappen. Dit werkt natuurlijk weer positief door binnen de hulpverlening en ook binnen het kostenplaatje. Mensen worden vaak eerder op de juiste weg gezet“.

Het onderzoek toont aan dat lotgenotencontact meer is dan alleen een klankbord voor gelijkgestemden. Het zou goed zijn na te gaan hoe deze waarde optimaal gebruikt en verbeterd kan worden. Bij dit proces moeten ook overheid en werkgevers aan tafel zitten, want ook voor hen is er een duidelijk belang.

Bronnen onder meer: www.pgosupport.nl/lotgenotencontact-meer-dan-de-moeite-waard

Meer lezen?

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.