skip to Main Content

Langere levensverwachting met DMT’S bij MS

Mensen met MS die met DMT’s behandeld worden, leven mogelijk langer.

Interferon bèta-producten zijn de bij MS meest voorgeschreven ziektemodificerende geneesmiddelen. Zij kunnen progressie van de ziekte vertragen en beperken het aantal relapsen bij mensen met MS. Een langetermijnonderzoek heeft onlangs aangetoond dat zij ook overlevingskansen kunnen verbeteren.

Canadese onderzoekers volgden bijna 6000 mensen met RRMS. Zij zagen dat bij mensen die langer dan zes maanden interferon bèta-producten hadden gekregen, het risico op overlijden 32% lager lag dan bij mensen die geen interferon bèta-producten hadden gekregen. Voor patiënten die met deze producten langer dan drie jaar waren behandeld, was het risico op overlijden zelfs nog lager. Toename van overleving werd zelfs waargenomen bij mensen bij wie de behandeling met interferon bèta-producten was gestart vijf jaar of meer na het krijgen van de diagnose.

Zorgen alle DMT’s voor verbetering van levensverwachting?

Het is bekend dat de gemiddelde levensverwachting van mensen met MS ongeveer 5 à 10 jaar beneden het gemiddelde ligt. Het onderzoek laat zien dat interferon bèta-producten de levensverwachting bij mensen met MS doet toenemen. Het is echter nog te vroeg om te zeggen wat de voordelen op lange termijn van de nieuwere, effectievere DMT’s zouden kunnen zijn.

Betere toegang tot effectieve behandelingen is noodzakelijk

Uit het onderzoek blijkt het positieve effect van DMT’s op het leven van mensen met MS. Veel MS-patiënten hebben nu echter geen toegang tot effectieve behandelingen. Het onderzoek toonde aan dat mogelijk duizenden mensen met relapsing MS in het afgelopen jaar of zelfs langer, geen MS-verpleegkundige of neuroloog hebben gezien. Slechts 12% van deze groep krijgt een DMT-  behandeling, om relapsen te kunnen beperken, progressie te vertragen en zelfs het leven te verlengen.

Het is noodzakelijk om mensen met MS meer toegang te verschaffen tot effectieve behandelingen.

Bron: https://www.mssociety.org.uk/research/latest-research/latest-research-news-and-blogs/new-research-shows-disease-modifying-therapies-can-extend-life-expectancy-for-people-with-ms

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top