Veel kritiek Tweede Kamer op ongelijkheid gehandicapten

De leden van de Tweede Kamer hebben in hun laatste vergaderdag van het jaar – donderdag 19 december 2019 – veel kritiek geuit op het gebrek aan inspanningen voor mensen met een handicap. Naar het oordeel van de Kamer zijn zij vooral als het gaat om gemeentelijke voorzieningen nog lang niet overal gelijk aan mensen zonder beperking. 

VN - gelijke rechtenHet debat ging over de uitvoering van ’het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Dat verdrag heeft Nederland mee-ondertekend om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. In het kader daarvan zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht een eigen uitvoeringsplan te ontwikkelen – de zogeheten inclusie-agenda – maar is dat nog maar in zeer beperkte mate gebeurd.

Vooral de oppositie in de Kamer hekelde dit. Cees van der Staaij (SGP) constateerde dat “veel gemeenten hun huiswerk niet hebben gedaan”. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bevestigde dit: “Slechts een kwart van de gemeenten heeft een lokale inclusieagenda”. John Kerstens (PvdA) zei af te willen van de vrijblijvendheid en pleitte voor “heldere tijdpaden, stevige kaders en verplichtingen”.

Dat het op dit punt fout gaat is volgens Fleur Agema (PVV) de schuld van het uitbesteden van deze zorg van Rijk naar gemeenten. “Deze decentralisatie van het beleid richting de gemeenten heeft alleen maar geleid tot het afschaffen en versoberen van regelingen voor mensen met een beperking”.

Minister De Jonge

In het debat beloofde minister Hugo de Jonge (CDA; Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met de gemeenten in gesprek te gaan “en dan gaat het bijvoorbeeld ook over het verbeteren van de toegang tot zorg”. De bewindsman voegde eraan toe: “Er zijn betekenisvolle stappen voorwaarts gezet, maar we zijn er nog niet”

Moties

De Tweede Kamer rondde het vergaderjaar tegen middernacht af met de stemmingen over de moties. Wat dit onderwerp betreft haalden het er tenslotte maar 3 van de 16. Dat waren de motie van Vera Bergkamp (D66) en Cees van der Staaij (SGP) die pleit voor een werkagenda op dit gebied van alle relevante ministeries, met de opdracht duidelijk te maken hoe de decentrale uitvoeringspraktijk verloopt (Forum van Democratie tegen).

Als tweede de motie van Vera Bergkamp (D66) om er samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan te werken dat er meer plekken komen waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen (Forum van Democratie tegen). En tenslotte de motie van Martine van der Graaf (CDA) om te studeren op een verbetering van de financiële positie van huishoudens met mensen met een beperking (VVD tegen).

Bron: Tweede Kamer; 20.12.2019

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.