Immunoadsorptie vs. dubbele dosis methylprednisolon

Een Duitse observationele studie heeft de doeltreffendheid van immunoadsorptie (IA) vergeleken met een dubbele dosis methylprednisolon bij patiënten met acute aanvallen van MS. De studie laat gunstige resultaten zien voor immunoadsorptie. Deze resultaten zouden dus van invloed kunnen zijn op de richtlijnen voor escalatietherapie bij een acute MS-aanval.

methylprednisolonTerwijl de langetermijntherapieën (MS-remmende medicatie) voor MS aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, is de behandelaanpak voor acute MS-aanvallen de afgelopen jaren grotendeels ongewijzigd gebleven. De aanbevolen standaardbehandeling is een hoge dosis intraveneus methylprednisolon, tot 1000 mg per dag gedurende drie tot vijf opeenvolgende dagen.

Methylprednisolon

Bij de meeste mensen met MS leidt deze stootkuur tot verlichting van de symptomen, maar ongeveer 25% van de mensen met MS reageert onvoldoende op de eerste kuur methylprednisolon. De huidige richtlijnen bevelen dan een tweede kuur aan met een dubbele dosis van maximaal 2000 mg per dag gedurende drie tot vijf dagen. Als er daarna geen reactie is, kunnen pas plasma-uitwisselingsprocedures worden toegepast.

Immunoadsorptie

Hier komt als alternatieve behandelingsmethode immunoadsorptie (IA) om de hoek kijken. IA is een therapeutische aferese, een proces waarbij bloedbestanddelen of ziekteverwekkende stoffen selectief uit bloed of bloedplasma worden gehaald, om immunoglobulinen te verwijderen. Meerdere studies hebben aangetoond dat IA goed werkt bij 50 tot 86% van de mensen met een klinisch geïsoleerd syndroom (CIS) of relapsing-remitting MS (RRMS). Deze mensen reageerden eerder onvoldoende op een behandeling met methylprednisolon.

IA is echter invasief en duurder dan een behandeling met methylprednisolon. De werkingsmechanismen verschillen ook: de behandeling met methylprednisolon richt zich bijna uitsluitend op T-cellen, terwijl IA dient om oplosbare immunoglobulinen te verwijderen. Tot nu toe ontbrak het aan vergelijkende studies.

Richtlijnen escalatietherapie

Uit de gegevens van de studie met 42 mensen met MS blijkt dat tryptofaan-IA (n=16) een gunstig effect heeft in vergelijking met een herhaalde, hogere dosis methylprednisolon (n=26), zowel fysiek als op kwaliteit van leven. “In het licht van deze resultaten moet worden overwogen of bij acute aanvallen van MS niet direct moet worden overgegaan tot immunoadsorptie”, aldus een Duitse professor. De resultaten van de studie kunnen daarom van invloed zijn op de richtlijnen voor escalatietherapie die worden gehanteerd bij de acute MS-aanval.

Bronnen

Pfeuffer, S., Rolfes, L., Wirth, T. et al. Immunoadsorption versus double-dose methylprednisolone in refractory multiple sclerosis relapses. Neuroinflammation 19, 220 (2022).
Samenvatting: https://doi.org/10.1186/s12974-022-02583-y

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *