Hogere uitkeringen op 1 januari 2023 en ander nieuws

Bij de nieuwigheden die op 1 januari 2023 ingaan zit een verhoging van diverse uitkeringen waarmee mensen met MS te maken kunnen hebben. Dit komt doordat die uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Dat stijgt van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Navenant stijgen dan ook de uitkeringen in verband met – gedeeltelijke – werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Uitkeringsbedragen per 1 januari iets hogerEen andere meevaller kan zijn dat voor ruim 300.000 woningen de huur wordt verlaagd. Dat heeft te maken met de nieuw ingevoerde huurprijsbescherming voor middeninkomens. Het kan gaan om een verlaging met € 190 per maand.

Daarnaast krijgt iedereen te maken met beperking van de hogere energieprijzen doordat daarop, door de overheid, een plafond is aangebracht. Het laatste nieuws hierover is dat dit ook gaat gelden voor huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Naar schatting gaat dit in totaal om zo’n 700.000 huishoudens.

Enkelen gaan bovendien merken dat de kinderopvangtoeslag omhoog gaat.

Waarschuwing UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waarschuwt er wel voor, dat iemand die naast de uitkering ook ander inkomen heeft dat omhoog gaat, dit ter verrekening moet doorgeven aan de uitkeringsinstantie. En als je in december extra geld krijgt – bijvoorbeeld door een eindejaarsuitkering – kunnen die inkomsten gaan leiden tot een lagere uitkering in januari.

Koopkracht daalt

Tegelijkertijd zijn er ook aardig wat nieuwe tegenvallers te noteren. Zoals een daling van de koopkracht van – naar berekening van het Centraal Planbureau (CPB) – ongeveer 4%. Dit geldt voor zowel 2023 als 2024, ondanks het door de overheid ingestelde plafond van de energieprijzen. De koopkrachtdaling komt volgens het CPB vooral doordat de inflatie hoger is dan de stijging van de meeste lonen. Het planbureau verwacht dat ongeveer 430.000 tot 500.000 huishoudens het risico lopen de vaste en noodzakelijke lasten niet meer te kunnen betalen.

Enkele vakbonden wijzen er intussen op dat de inkomens van arbeidsongeschikten steeds meer achter gaan lopen op de inkomens van werkenden. “Tel daarbij de inflatie op en het feit dat arbeidsongeschikten vaak hogere zorgkosten hebben, dan blijft er weinig over,’’ aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Ziektekosten

Bij de veranderingen in de vergoedingen voor ziektekosten valt op dat medicijnen met vitamine D niet langer meer worden vergoed uit het basispakket voor de zorgverzekering. De maximale bijdrage aan medicijnen blijft overigens € 250.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/05/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2023

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/09/lagere-huur-voor-ruim-300.000-woningen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/16/komend-jaar-ook-tegemoetkoming-hoge-energie-prijzen-voor-huishoudens-met-blokaansluiting#:~:text=De%20regeling%20zal%20op%20een,regeling%20in%20november%20en%20december

https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/het-minimumloon-gaat-omhoog-geef-wijzigingen-in-uw-inkomsten-op-tijd-door.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/extra-inkomsten-december-lagere-ww-uitkering-in-januari.aspx#:~:text=Als%20u%20werkt%20naast%20uw,januari%20minder%20of%20geen%20uitkering

https://nos.nl/artikel/2455280-cpb-koopkracht-daalt-in-twee-jaar-met-zo-n-4-procent-ondanks-prijsplafond

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/kinderopvangtoeslag-2023-extra-verhoogd-vanwege-uitzonderlijk-gestegen-prijzen#:~:text=Inloggen-,Kinderopvangtoeslag%202023%20extra%20verhoogd%20vanwege%20uitzonderlijk%20gestegen%20prijzen,voor%20alle%20vormen%20van%20kinderopvang

https://www.uwv.nl/particulieren/actueel/leeftijd-medebewoner-omhoog-bij-vaststellen-leefsituatie-voor-toeslag-van-uwv.aspx

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *