Hintzen Talent Award 2021 voor dr. Susanne Kooistra

Aan dr. Susanne Kooistra is op 29 september 2021 de Hintzen Talent Award uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor jonge onderzoekers in het spoor van de op 15 mei 2019 overleden topneuroloog en immunoloog professor dr. Rogier Hintzen.

Rogier Hintzen was in 2002 oprichter en eerste directeur van het MS-centrum van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC). Susanne kreeg de prijs uit handen van Valentine en David Hintzen, twee kinderen van Rogier.

Uitreiking Hintzen talent Award 2021
Uitreiking Hintzen talent award aan dr. Susanne Kooistra door Valentine en David Hintzen.

De afdeling neurologie van het Erasmus en Rogiers weduwe Eleonoor hebben de prijs ingesteld als eerbetoon.

De prijs is bedoeld voor ‘getalenteerde jonge MS-onderzoekers’. Voor de prijs is een fonds gereserveerd waaruit 12 jaar lang – de termijn die Rogier Hintzen nog had willen werken – een bedrag kan worden uitgekeerd van telkenjare € 3000.

De prijs is Susanne Kooistra toegekend vanwege, zoals dat in het juryrapport staat “onderzoek naar de vraag of microglia de sleutel vormen voor herstel bij mensen met MS”. Microglia zijn de steuncellen, als het ware het cement, in het centraal zenuwstelsel.

De onderzoekster werkt als neurowetenschapper en moleculair celbioloog bij het aan de Rijksuniversiteit in Groningen gekoppelde Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij heeft een eigen MS-onderzoeksgroep binnen het daar opgerichte MS Centrum Noord-Nederland en ontving eerder voor haar werk een zogeheten MS-Fellowship van de Stichting MS Research. Zie over haar: msresearch.nl/leven-met-ms/verhalen/susanne-kooistra/ .

Susanne Kooistra is het tweede onderzoekstalent dat de Hintzen Talent Award te beurt valt. De eerste was in 2020 dr. Karim Kreft. Hij werkt en studeert aan het Erasmus en kreeg de prijs in het bijzonder voor zijn onderzoek naar de mogelijke rol van de inmiddels onderkende 230 risicogenen als het gaat om MS, een onderwerp waarop hij eerder zijn doctorstitel behaalde.

Voor deze prijs wordt geput uit het bedrag van bijna 9 ton dat de Erasmus MC Foundation als wetenschappelijke nalatenschap na Rogier Hintzen’s dood heeft opgehaald. Dat geld wordt verdeeld over verschillende projecten waarvan de prijs er een is.

Bronnen: Erasmus MC Foundation, Eleonoor Hintzen, MS Research en MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.