Motie afgewezen: geen extra energiesteun voor chronisch zieken

Het ziet er niet naar uit dat chronisch zieken kunnen rekenen op extra steun voor hun energiekosten. De Tweede Kamer heeft namelijk de motie afgewezen die het kabinet vraagt te zoeken naar een regeling voor alle chronisch zieken met een sterk verhoogde energierekening. Dit gebeurde op donderdag 22 december 2022, de laatste vergaderdag voor het kerstreces. Die vergaderpauze duurt voor het parlement tot en met maandag 16 januari 2023.

invaliden in de kouDe motie was afkomstig van de eenpersoonsfracties van Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging, BBB) en Pieter Omtzigt (partijloos). Zij stellen dat sommige chronisch zieken door hun aandoening nauwelijks kunnen besparen op stroom en gas.

In de motie vroegen ze het kabinet met spoed in gesprek te gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijk Huisartsen Vereniging (LHV) over een speciale energieregeling voor deze categorie chronisch zieken.

Uitgangspunt zou kunnen zijn om mensen voor zo’n regeling in aanmerking te laten komen van wie gemeenten of huisartsen weten dat ze problemen hebben om hun energiekosten te verlagen. De motie vroeg resultaat van die gesprekken op uiterlijk 1 februari 2023. Maar dat gaat er dus niet komen.

Brief aan de Kamer

Met de vraag om extra energiesteun aan chronisch zieken zaten de Kamerleden Van der Plas en Omtzigt in hetzelfde spoor als tien patiëntenorganisaties die hiervoor pleitten in een brief aan de Tweede Kamer op 8 december 2022. Bij die tien zitten de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). MS Vereniging Nederland is lid van beide organisaties.

In die brief melden de organisaties dat veel mensen met een beperking of chronische ziekte onvermijdbaar hoge energiekosten hebben. Zij hebben een extra warm huis nodig vanwege hun gezondheid of zijn afhankelijk van elektrische hulpmiddelen. Het kabinet heeft weliswaar allerlei maatregelen getroffen om ‘energiearmoede’ te voorkomen – zoals het energieplafond – maar die bieden voor deze mensen volgens de tien briefschrijvers geen oplossing.

Bronnen

https://open.overheid.nl/repository/oep-2a307acb9ab2bcfebdac133b0e56642d81048ae1/1/pdf/kst-36252-18.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/brandbrief-kom-met-een-oplossing-voor-onvermijdbaar-hoge-energiekosten
https://zorgkrant.nl/chronisch-zieken/16543-mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte-verbruiken-extra-veel-energie
https://msweb.nl/hoofdpagina/pleidooi-voor-extra-financiele-steun-chronisch-zieken/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *