Evacuatie van mensen met een beperking moet snel verbeteren

Evacuaties van mensen met een lichamelijke beperking uit een gebouw blijkt slecht geregeld. Dat moet snel verbeteren. Daarvoor pleit Europarlementariër Toine Manders (CDA) in het Europarlement en bij de gemeenten in Nederland.

Manders nam de proef op de som en keek wat er gebeurt als je met een rolstoel een gebouw uit wilt in geval van nood. Dit is zijn filmpje hierover.

Dreigt er gevaar, dan mag je de lift niet gebruiken en ben je aangewezen op een andere vluchtroute. Je belandt al snel in het trappenhuis maar verder kom je niet. Want de trap is een barrière die voor een rolstoeler alleen niet te nemen is. Ook voor mensen met een visuele beperking is het moeilijk een vluchtroute te vinden. De vluchtwegaanduiding valt vaak niet te lezen, als die überhaupt al te vinden is.

Verplicht opnemen

“In Europa wordt de specifieke vluchtwegaanduiding vanaf 2022 opgenomen in de ISO Norm (ISO is de – Engelse – afkorting voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie, red.). Het is nu zaak dat alle lidstaten dit verplicht opnemen in nationale wetgeving.

Daarom bepleit ik dat de specifieke vluchtwegaanduiding breed wordt toegepast in openbare gebouwen in de Europese Unie”, aldus Toine Manders. Manders heeft er inmiddels vragen over gesteld aan de Europese Commissie.

Toine Manders (voorheen VVD, later 50Plus en nu CDA) kent de problemen uit eigen ervaring. Na een motorongeluk heeft hij een verlamde arm en een been dat 6 cm korter is. Het ongeluk was voor hem het keerpunt, waarna hij besloot zich voor zijn medemens in te zetten via de politiek. Hij is lid van de zogeheten Disability Intergroup, een groep van Europees Parlementsleden  uit verschillende landen en van verschillende politieke partijen die zich actief inzet voor mensen met een beperking.

Veilig uit gebouw

Maar niet alleen de openbare gebouwen in de Europese Unie moeten voldoen aan adequate vluchtmogelijkheden en aanduidingen. Volgens de Arbowetgeving is iedere gebouweneigenaar er verantwoordelijk voor dat medewerkers en gasten veilig het gebouw kunnen verlaten. Hoe de ontruiming voor hulpbehoevenden geregeld is, zou in een ontruimingsplan moeten staan. Maar dat is weer niet voor ieder gebouw verplicht. Ook moet het verlaten van het gebouw regelmatig worden geoefend.

Volgens Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en mensen met een beperking, waarvan ook de MS Vereniging lid is, is naast de bouwkundige uitgankelijkheid (de manier om uit een gebouw te komen) ook het gebrek aan inclusieve evacuatieplannen en evacuatieoefeningen mét mensen met een beperking ver onder de maat. Voor de belangenorganisatie wasdit de reden om van de vijfde etage naar de eerste te verhuizen.

Praktijkvoorbeeld

Als er wel een goed evacuatieplan is, zou er bijvoorbeeld op iedere verdieping een ‘evacuatiestoel’ moeten zijn, waarmee iemand de trap af geholpen kan worden. Deze ontbreekt in veel gevallen. En is hij er wel, dan weet niemand hoe hiermee om te gaan.

Een voorbeeld uit de praktijk: “Toen ik nog werkte was mijn werkplek op de 5de verdieping. Achter mijn bureau stond eenzogenoemde evac-chair. Twee keer per jaar trommelde ik collega’s op om samen met mij mijn evacuatie te oefenen. Dat viel niet altijd mee en zorgde voor veel hilariteit. Een stoere collega zei eens gekscherend: “Ik gooi je wel op mijn rug, dan zijn we sneller beneden!” Maar na een oefensessie wist iedereen gelukkig weer wat te doen en voelde ik me stukkenveiliger. “ Aldus Tiety Bouma, zelf MS en schrijver van dit artikel.

Uit het voorgaande blijkt wel dat het nog grotendeels aan de zelfredzaamheid van de hulpbehoevende is om bij een levensbedreigende situatie uit een gebouw te komen. Een goede voorbereiding en wetgeving zijn daarom van levensbelang.

Bronnen:

Binnenlandsbestuur/vluchtroutes-voor-gehandicapten-ondermaats

Vluchtroutes: ook voor gehandicapten en ouderen

www.bhv.nl/over/artikelen/ontruimingsplan-verplicht/

www.platform-gehandicapten-hilversum.nl/doelstellingen/veiligheid-bij-rampen-en-calamiteiten

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.