Europese conferentie over niet-gebruikte medische middelen

D66-minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport; VWS) wil medio 2023 een Europese rondetafelconferentie organiseren over aan patiënten uitgegeven medicijnen en medische hulpmiddelen die niet gebruikt zijn. Hij zei dit in het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid op woensdag 22 maart 2023.

Europese vlagMet deze belofte reageerde hij op de kritiek van het Tweede Kamerlid Wieke Paulusma (D66), die het had over “het vernietigen van enorme hoeveelheden medisch materiaal als gevolg van onnodig grote verpakkingen.” De minister wees erop dat er op basis van Europese regels op dit moment niet veel aan te doen is. Maar hij zei erop te hopen daar verandering in te kunnen brengen.

Leren van coronatijd

Het debat leverde verder weinig nieuws op. Uiteindelijk zijn er – op dinsdag 4 april – maar twee richtinggevende moties aangenomen. Een daarvan vraagt om te leren van de coronatijd als het gaat om het inschakelen van extra leveranciers van medische middelen nu er in de praktijk vaak tekorten blijken. De minister wordt gevraagd te onderzoeken of met name apotheken zelf meer bijdragen kunnen leveren. Deze motie is ingediend door Judith Tielen (VVD) en Fleur Agema (PVV).

Extra inschakeling apotheken

De tweede aangenomen motie was van Joba van den Berg (CDA), Maarten Hijink (SP) en Lucille Werner (CDA). Ook deze motie vraagt extra inschakeling van apotheken, in het bijzonder als het gaat om verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen. De indieners van deze motie hadden er vooral kritiek op dat in de huidige praktijk wijkverpleegkundigen en huisartsen iedere keer opnieuw de noodzaak van het leveren van deze middelen moeten aantonen.

De minister zei de zorg over de tekorten aan medische middelen te delen. Daarom wil hij “werken aan betere toelevering, het gezond maken van de Nederlandse markt en het tijdig signaleren van tekorten.” Hij rekent overigens wat dit betreft op de toezichthoudende functie van de Europese autoriteit op dit gebied.

Voor geneesmiddelen is er in Nederland een nationaal tekortenmeldpunt, opgericht door een samenwerkingsverband van zorginkopers. Leveranciers kunnen daar dreigende tekorten melden. Minister Kuipers zegde toe eind 2023 te zullen rapporteren over het resultaat hiervan.

Bron: de Tweede Kamer

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *