Diagnose chronische aandoening éénmalig

In het najaar van 2019 spraken zorgverzekeraars en het ministerie van VWS af te voorkomen dat mensen naar een arts moeten om opnieuw een bewijs of verklaring te halen dat zij een blijvend chronische aandoening hebben.

Diagnose chronische aandoening éénmaligZorgverzekeraars en VWS willen het verzekerden met een (blijvend) chronische aandoening makkelijker maken. Het hebben van een éénmalige verklaring als bewijs waaruit deze diagnose blijkt is voldoende, een houdbaarheidsdatum of een actuele versie is niet nodig. Vertegenwoordigers van patiënten en artsen spreken momenteel met zorgverzekeraars en VWS af voor wat voor type chronische aandoeningen dit geldt.

Samenwerking

Zorgverzekeraars en VWS realiseren zich dat mensen met een chronische aandoening geconfronteerd worden met meer zaken dan bijvoorbeeld verzoeken om actuele verklaringen dat zij die aandoening hebben. Daarom kijken zorgverzekeraars en VWS samen welke verdere stappen mogelijk zijn om deze groep verzekerden verder te helpen en administratieve lasten voor hen te verminderen.

Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat u, of een naaste, toch te maken krijgt met het verzoek om een actueel bewijs van een chronische aandoening waarvan u al een diagnoseverklaring hebt. Mocht die situatie zich onverhoopt voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Actie

U kunt uw ervaring ook delen door een mail te sturen naar aanpakregeldruk@minvws.nl Naast een korte toelichting is het belangrijk om (1) uw naam, (2), de zorgverlener/leverancier en (3) uw zorgverzekeraar te vermelden in het bericht. Er wordt dan direct actie ondernomen.

Bron: www.ordz.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.