Route naar verpleeghuis zit verstopt

Het systeem raakt verstopt. Ouderen wonen tegenwoordig langer thuis. Vallen ze of krijgen ze een infectie, dan komen ze op de spoedeisende hulp, en daar blijven ze vaak te lang onnodig in een duur Nederlands ziekenhuisbed liggen door het tekort aan thuiszorgmedewerkers en verpleeghuisplekken. Daarnaast wachten ook steeds meer mensen thuis op een plek waar zij de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.

chronische aandoeningSteeds meer ouderen moeten lang wachten op een plek in een verpleeghuis of hulp van de wijkverpleging. In februari 2019 wachtten 12.873 ouderen op een plek in een verpleeghuis dicht bij huis (of waar ze zelf graag zouden zijn), in juli 13.975 mensen. Zij worden wel verzorgd, maar soms op grote afstand van hun familie. Sommigen (ruim 4.000) wachten al een half jaar tot een jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van het Zorginstituut.

De doorstroom van ouderen naar verpleeghuizen is al jaren ingewikkeld. Maar de problemen van nu zijn complexer: veel verzorgingshuizen zijn gesloten en kwetsbare ouderen wonen tot op veel hogere leeftijd en met een fragielere gezondheid thuis. Bovendien slaat de vergrijzing toe – het aantal 70-plussers stijgt de komende tien jaar met 60 procent – en worden de zorgvragen van ouderen steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd bouwen ziekenhuizen hun beddencapaciteit juist af en is het arbeidsmarkttekort in de thuiszorg enorm.

Geen thuiszorgmedewerker beschikbaar

‘Helaas zijn er momenten dat wij vijftig patiënten in het ziekenhuis hebben die beter af zijn op een andere plek’, zegt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Als voorbeeld noemt hij een vrouw op leeftijd die niet naar huis kon, omdat er in de stad geen enkele thuiszorgmedewerker beschikbaar was die haar steunkousen kon aantrekken. ‘Dan moeten wij oncologische operaties afzeggen, omdat er na zo’n operatie een bed beschikbaar moet zijn. Dat is de situatie. Het piept en het kraakt.’

Vervolgzorg regelen

Ondanks de inzet van speciale verpleegkundigen in het ziekenhuis die in een zo vroeg mogelijk stadium proberen vervolgzorg te regelen, ziet Goffin de problemen toenemen. ‘Er zijn nu nog oplossingen te vinden, maar er komt een moment dat de dagelijkse verzorging van thuiszorgpatiënten minder vaak kan plaatsvinden dan je zou willen. Daar wil ik ook niet aan, maar we moeten de politiek oproepen daar snel over na te denken.’

Weinig investeringen

Hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman ziet de verkeerde-beddenproblematiek als een gevolg van ontoereikende aandacht voor de kwetsbare ouderen die langer thuis moeten blijven wonen. ‘Je kunt de problemen op het personeelstekort gooien, en dat helpt natuurlijk niet mee, maar het onderliggende vraagstuk is waarom mensen in hun thuissituatie in de problemen raken en naar het ziekenhuis moeten. Kan de mantelzorger het niet meer aan? Zijn er psychische klachten? Daar zullen we eerst naar moeten kijken.’

Het is daarom extra wrang, zegt Buurman, dat er door het kabinet wel miljarden worden geïnvesteerd in de verpleeghuiszorg om mensen te werven voor de overgebleven huizen, terwijl de thuiszorg er nauwelijks geld bij krijgt. ‘Het is mooi om zorg naar huis te verschuiven, maar dan moet er ook geld beschikbaar zijn om de wijkverpleging door te ontwikkelen en ouderen thuis de goede zorg te bieden.’

Bron: NRC en Volkskrant

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *