Kabinet: drempels voor gehandicapten moeten weg

Het kabinet wil met een reeks maatregelen zorgen dat mensen met een beperking makkelijker kunnen meedoen in de samenleving. Nu stuiten zij nog te vaak op allerlei drempels.

Het kabinet mikt op het in kaart brengen van knelpunten en het aansporen van gemeenten, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties om in actie te komen en afspraken te maken. Ook willen zij gehandicapten zélf betrekken bij het bedenken van verbeteringen.

Eén op de acht

Een op de acht Nederlanders heeft lichamelijke of verstandelijke beperking of kampt met een psychische aandoening: mensen die zich veel minder gemakkelijk bewegen in de samenleving dan Nederlanders zonder beperking.

College Rechten voor de Mens

Nederland doet te weinig om dat te verbeteren, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens afgelopen najaar – ook al onderschrijft Nederland nu bijna twee jaar het VN-verdrag dat die rechten moet waarborgen.

Actieplan

Het kabinet zoekt verbetering door overleg met bijvoorbeeld het onderwijs, inventarisaties, het uitwisselen van kennis en een enkel experiment, blijkt uit het actieplan dat het naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit om gemeenten en bedrijven te helpen drempels voor mensen met een beperking uit de weg te ruimen. Organisaties die opkomen voor mensen met een beperking dringen erop aan steviger op te treden, en bijvoorbeeld eerder te verplichten dat reizen met de trein voor gehandicapten toegankelijk wordt.

Bron: Skipr

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.