Concentratie natalizumab meten met vingerprik

Amsterdamse onderzoekers lieten onlangs zien dat de hoeveelheid overgebleven natalizumab (Tysabri®) aan het eind van de infuusperiode ook betrouwbaar te meten is met een vingerprik.

infuusHet middel Tysabri® met de werkzame stof natalizumab is een van de hoog-effectieve remmers voor MS. Voor de standaardbehandeling krijgen patiënten eens per vier weken natalizumab via een infuus toegediend. Sinds kort kan natalizumab ook met een injectie subcutaan (onder de huid) toegediend.

Al een paar jaar zijn onderzoekers van het Amsterdam UMC (locatie Vrije Universiteit) aan het onderzoeken of het middel minder vaak kan worden toegediend. Dit zou minder kans op de bijwerking PML opleveren, minder ziekenhuisbezoeken en minder kosten.

Bij deelnemers aan de studie NEXT-MS testen zij door veneuze bloedafname de hoeveelheid overgebleven medicijn in het bloed aan het einde van de vierwekelijkse periode. Als er nog voldoende medicijn over is, mag het interval verlengd naar 5, 6 of 7 weken.

Om de hoeveelheid overgebleven natalizumab makkelijker in het bloed te meten, hebben de Amsterdamse onderzoekers recent gekeken of een vingerprik net zo betrouwbaar is als veneuze bloedafname. Ze vergeleken de uitkomsten bij 30 deelnemers. De natalizumabconcentraties bleken goed overeen te komen (gemiddeld verschil van -0.36 μg/ml). De onderzoekers willen de vingerprik inzetten om makkelijker de hoeveelheid overgebleven medicijn te bepalen en voor iedere gebruiker de persoonlijke infuusperiode te bepalen.

Bron

AA Toorop, M Steenhuis, FC Loeff, SS Weijers, J Killestein, T Rispens, ZLE van Kempen; Amsterdam, The Netherlands. Multiple Sclerosis 2022 Nov 30 [Online ahead of print]. Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36448735/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *