Artsen steunen EU-Klimaatwet

De artsen in Europa steunen de doelstellingen van de Klimaatwet van de Europese Unie (EU). Volgens de Europese artsenorganisatie Committee of European Doctors (CPME) is klimaatverandering de grootste mondiale bedreiging voor de volksgezondheid in de 21e eeuw.

klimaatactieDit in het bijzonder omdat klimaatverandering de hinder vergroot van uv-straling, vervuiling van de lucht en van het drink- en zwemwater. Dit zal allergieën en infectieziekten doen toenemen. De Nederlandse artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) – aangesloten bij de CPME – schrijft op haar site actief te hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Klimaatplan.

Op de site zijn de aanbevelingen terug te vinden van de CPME. Daaronder de oproep te werken aan koolstofarme en duurzame farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en ziekenhuisapparatuur. En de noodzaak om meer aandacht te besteden aan veranderende ziektebeelden als gevolg van de milieu- en klimaatverandering.

Bron: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/cpme-actie-tegen-klimaatverandering-is-een-prioriteit-voor-de-gezondheidszorg-.htm?_ga=2.146522099.6919572.1670420799-1474065982.1670420799F

Foto: Kevin Snyman via Pixabay

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *