Arbeidsgehandicapten komen moeilijk aan het werk

Veel werkgevers vinden het ‘lastig’ om hun vacatures te vervullen met arbeidsgehandicapten. In de praktijk gebeurt dit dan ook maar weinig. En dat terwijl er een schreeuwend tekort is aan arbeidskrachten.

Symbolen van mensen die worden gediscrimineerdOp dit moment is het aantal vacatures groter dan het aantal werkzoekenden. Werkgevers kunnen geen mensen vinden om de vacatures te vervullen. De gevolgen zijn voor iedereen merkbaar: er rijden minder treinen en bussen, gezondheidscentra zijn minder lang open, ziekenhuizen krijgen hun wachtlijsten niet weg en ga zo maar door.

Tussen de arbeidsgehandicapten en chronisch zieken zitten veel mensen, onder wie ook mensen met MS, zonder werk terwijl ze dolgraag aan de slag willen. Slechts 1 op de 6 werkgevers blijkt zo iemand in dienst te hebben, staat te lezen op reintegratiekiezen.nl. Dit is een zogeheten kennisplatform over re-integratie, terugkeer naar (betaald) werk. Onder jongeren alleen al zijn er 20.000 die graag aan het werk zouden gaan.

Drempel

Een belangrijke drempel voor werkgevers is kennelijk dat ze een werknemer die langdurig ziek wordt twee jaar moeten doorbetalen voor minimaal 70% van het laatst verdiende loon. Bij mensen met een arbeidsbeperking lijkt de kans op uitval groter dan bij gezonde werknemers en dat is voor werkgevers een risico. Een grote onderneming zou die last nog wel kunnen dragen, maar kleine ondernemers hebben daar lang niet altijd het geld voor.

Werkgevers kunnen wel loonkostensubsidie vragen voor het in dienst nemen van iemand met een ziekte of handicap. De werknemer krijgt dan een uitkering in het kader van de Participatiewet voor het deel dat hij of zij minder kan werken. Ook zijn er zogenaamde ontwikkelbedrijven, gemeentelijke instellingen die mensen die niet volledig inzetbaar zijn op weg helpen naar een betaalde baan. Zo’n ontwikkelbedrijf fungeert ook als uitzendbureau en neemt daarmee het risico over van de werkgever als een werknemer uitvalt. Dat weten werkgevers vaak niet.

Bureaucratie

Een lastig punt is volgens de werkgevers ook de bureaucratie waarmee ze geconfronteerd worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie en elke gemeente hanteert weer andere regels. Ook zijn er verschillende regels voor verschillende aandoeningen. Volgens werkgevers is het moeilijk om te bepalen welk werk bij welke aandoening geschikt is. Ze missen daarvoor de expertise. Een ander probleem vinden ze het organiseren van begeleiding op de werkplek. Dat kost tijd, ook al is er ondersteuning mogelijk door een ontwikkelbedrijf.

Ondanks al deze beperkingen vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat werkgevers duidelijk meer kunnen doen. “Zo laten zij kansen liggen bij mensen met een arbeidsbeperking.”

Bronnen

https://nos61-veel-arbeidsbeperkten-kunnen-zo-aan-het-werk-maar-werkgevers-zijn-huiverig.nl/nieuwsuur/artikel/24497

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/inkomen-tijdens-ziekte/detail/loondoorbetaling-tijdens-ziekte

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/loonkostensubsidie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/stimulering-werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/met-arbeidshandicap-vaak-niet-actief-op-arbeidsmarkt

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83322NED?q=arbeidsgehandicapten#

https://www.reintegratiekiezen.nl/blog/werkgevers-laten-kansen-liggen-op-krappe-arbeidsmarkt/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *