Akkoord over stamceltransplantatie in Nederland voor MS-patiënten

Het Zorginstituut Nederland is op 12 december 2022 akkoord gegaan met het in ons land verlenen van stamceltransplantatie aan jaarlijks een beperkt aantal MS-patiënten. De vergoeding daarvoor komt uit het basispakket voor de zorgverzekering. Dus betalen de zorgverzekeraars de behandeling.

megafoonVooralsnog gaat het om maximaal 20 patiënten per jaar, zoals eind november 2022 al verwacht werd door voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland (zie: https://msweb.nl/actueel/nieuws/vergoeding-stamceltherapie-verwacht/).

Grondslag voor het besluit is een zogeheten waarborgendocument bij het formele standpunt van het Zorginstituut. Dat is mede ondertekend door MS Vereniging Nederland, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). De laatste omdat het gaat om transplantatie van bloedcellen, aangeduid met de afkorting (a)HSCT, die staat voor autologe hematopoïetische stamceltransplantatie.

Het Zorginstituut Nederland is de overheidsinstantie die de regie heeft bij het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering.

Centrale selectie van patiënten

Het waarborgendocument kan gezien worden als een soort van protocol hoe nu verder te handelen. Er blijkt uit dat de behandeling uitsluitend beschikbaar komt voor een kleine groep van relatief jonge patiënten met een hoge activiteit van de RRMS-vorm van de ziekte. De selectie van die patiënten gaat centraal gebeuren door een groep deskundigen, aangewezen door de MS-werkgroep NVN. Die groep komt onder leiding te staan van prof. dr. Joep Killestein. Hij is hoogleraar multipele sclerose aan het MS-centrum Amsterdam.

In die selectiegroep komen drie in MS gespecialiseerde neurologen die zijn verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam (Amsterdam UMC), het St Antonius ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Verder twee neurologen uit andere ziekenhuizen, waaronder ten minste één niet-academisch, een hematoloog en een neuroradioloog. De stamceltransplantatie zal in eerste instantie alleen plaatsvinden in het Amsterdam UMC en het St Antonius ziekenhuis.

Selectiecriteria

Uit het waarborgendocument blijkt dat de selectiegroep vier criteria gaat hanteren om te bepalen wie in aanmerking komt voor stamceltransplantatie. Die vier criteria zijn:

1)    Het moet gaan om een patiënt met zeer actieve RRMS ondanks behandeling met ten minste één van de ontstekingsremmende middelen natalizumab, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, cladribine  of alemtuzumab,  gedurende ten minste 6 maanden;

2)    met een leeftijd van 18 tot 55 jaar;

3)    invaliditeitsscore op de zogenoemde EDSS-schaal (zie: https://msweb.nl/ms-onderzoek/onderzoeksartikelen/tijd-tussen-edss-scores) tussen de 3 en 6,5 in de stabiele fase van de ziekte en

4)    een ziekteduur van minder dan 10 jaar.

Volgens het Zorginstituut Nederland is voor deze specifieke groep MS-patiënten stamceltransplantatie te rekenen tot ‘voldoende bewezen effectieve zorg’.

Doorbraak

Voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland spreekt van “een essentiële doorbraak in het denken, waar we blij mee zijn. We zien het als een eerste belangrijke stap die leidt tot ervaring en vertrouwen in de behandeling, die na evaluatie kan leiden tot een bijstelling van de indicatiestelling.” Dat laatste betekent dat de ervaring mogelijk snel zal leren dat stamceltherapie geschikt kan zijn voor meer mensen met MS dan het nu gestelde maximum en de nu geselecteerde groep.

MS Vereniging Nederland voert al zeven jaar actie om stamceltransplantatie ook in Nederland mogelijk te maken en te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Van Amstel: “Voldoende duidelijk is gebleken dat stamceltransplantatie effectief en veilig is. En door het nu hier aan te bieden voorkom je dat mensen naar het buitenland moeten reizen voor deze behandeling.” Daarbij komt dat veel mensen die kostbare behandeling niet zelf kunnen betalen en daarvoor inzamelingsacties moeten houden.

Ook MS-professor Joep Killestein vindt het een belangrijk besluit dat deze behandeling nu ook in Nederland vergoed gaat worden, al is het dan nog maar voor een kleine groep.

Zie ook:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-14-12-2022/

https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/eenvandaag/11be0605-5f1b-4c7b-8074-e7ae93d497d9/2022-12-14-eenvandaag

PERSBERICHT: Zorginstituut stemt in met vergoeding stamceltherapie

https://www.zorginstituutnederland.nl/

https://msweb.nl/actueel/dossiers/stamceltransplantatie/

https://msweb.nl/ms-onderzoek/onderzoeksartikelen/tijd-tussen-edss-scores/

Stamceltherapie

Tijd tussen EDSS-scores

 

 

 

 

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.