Akkoord over beter toegankelijk openbaar vervoer

De overheden hebben samen met de bedrijven in het openbaar vervoer op 7 november 2022 het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend. Hierin is onder meer vastgelegd dat uiterlijk in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk moet zijn voor iedereen, de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker en de toegankelijkheid van haltes en perrons beter.

trein
Foto: Rudy en Peter Skitterians via Pixabay

Op korte termijn moeten verder in alle treinen toiletten komen. Ook is afgesproken voortaan de organisaties van mensen met een beperking beter te betrekken bij het vervoersbeleid. Overigens is Nederland formeel al geruime tijd tot dit soort maatregelen verplicht. En wel op grond van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Dit is door Nederland in 2016 van kracht verklaard. Op basis daarvan is het toegankelijkheidsakkoord tot stand gekomen.

Grote problemen

De ondertekening komt juist op het moment dat zich voor mensen met een handicap grote vervoershinder voordoet op het NS-net, zie https://msweb.nl/actueel/nieuws/minder-en-kortere-treinen-probleem-voor-gehandicapten. Die problemen voor in het bijzonder scootmobielers en rolstoelers haalden op dinsdag 8 november 2022 het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Dit op initiatief van het Kamerlid Lucille Werner (CDA). Zij zei tegen staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) het mooi te vinden dat er een nieuw akkoord is gesloten voor de lange termijn, maar zich af te vragen wat er nu met de problemen van dit moment gaat gebeuren.

De staatssecretaris zei de nieuwste problematiek ‘zorgelijk’ te vinden, maar dat voor de oplossing in de eerste plaats de NS zelf verantwoordelijk is. Ze wees erop dat de NS kampt met een groot personeelstekort. Op verzoek van Lucille Werner gaat ze wel contact opnemen met de NS. Vóór de kerstvakantie komt ze met een brief die ingaat op het reizen per trein voor mensen met een handicap.

Verder zal de staatssecretaris op aandringen van de Kamerleden Lisa van Ginneken (D66) en Mahir Alkaya (SP) aan de NS vragen of het niet mogelijk is in de eersteklasse-rijtuigen extra plaats te maken voor gehandicapten.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2022/11/07/akkoord-moet-openbaar-vervoer-toegankelijker-maken-voor-mensen-met-beperking
https://nos.nl/artikel/2451605-kamer-wil-snel-actie-om-ov-toegankelijker-te-maken-voor-mensen-met-beperking
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D46271&did=2022D46271

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.