Aantal ouders met gehandicapt kind loopt dubbele bijslag mis

Uit gegevens van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat ongeveer 10% van alle ouders met een kind dat ernstig ziek is of een handicap heeft, de voor hen bedoelde dubbele kinderbijslag misloopt.

kinderenOm daar wat aan te doen gaat het Kabinet de wettelijke regeling hiervoor vereenvoudigen.  En wel zo dat mensen die er recht op hebben deze financiële voorziening niet meer hoeven aan te vragen, maar automatisch krijgen.

Dit gebeurt omdat in de praktijk is gebleken dat sommige ouders de huidige regeling te ingewikkeld vinden of er niet vanaf weten. Het gaat om gezinnen die op dubbele kinderbijslag recht hebben op basis van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wijziging van die wetten kan niet eerder ingaan dan in april 2024. Daarom krijgen mensen die het aangaat binnenkort bericht hoe ze voor die tijd alsnog van het dubbele recht gebruik kunnen maken.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/17/kabinet-vereenvoudigt-dubbele-kinderbijslag

https://nos.nl/artikel/2464178-automatisch-dubbele-kinderbijslag-voor-kinderen-met-beperking

https://www.nu.nl/economie/6251780/ouders-van-ziek-of-gehandicapt-kind-krijgen-automatisch-dubbele-kinderbijslag.html

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *