Bij MS-patiënten die veel tijd in de zon doorbrengen wordt minder zenuwweefsel in de hersenen afgebroken dan bij mensen met MS die weinig zonneschijn krijgen. Voor het behoud van het zenuwweefsel door zonlicht maakt het niet uit of iemand ook vitamine D inneemt. Zonneschijn remt daarom misschien direct de afbraak van zenuwweefsel.

Het is bekend dat het verdwijnen van het zenuwweefsel bij mensen met MS verantwoordelijk is voor het ontstaan van definitieve invaliditeit zoals bijvoorbeeld krachtverlies in de benen. Daarom is het belangrijk schade aan de zenuwcellen zo lang mogelijk uit te stellen.

Het onderzoeksteam uit de VS betrok 264 mensen in hun studie. 179 van hen hadden de schubvorm van MS, 74 de secundair progressieve vorm en 11 de primair progressieve vorm van MS. De ziekteduur was gemiddeld 15 jaar. Alle deelnemers ondergingen een MRI-scan en de onderzoekers namen bloed bij hen af voor een vitamine D-bepaling. Verder moesten ze een vragenlijst invullen, waarop hen onder andere gevraagd werd of ze vitamine D tabletten slikten, wat hun oog- en huidskleur en BMI-waarde was, en hoeveel tijd ze de twee jaar voor het onderzoek in de zon doorgebracht hadden.

Met behulp van statistische analyse vonden de onderzoekers een positief verband tussen enerzijds het aantal uren zonneschijn, het aantal microgram vitamine D inname, een donkerder oogkleur, of de BMI-waarde en anderzijds het vitamine D gehalte in het bloed.

Verder bleek dat hoe meer uren iemand in de zon doorgebracht had des te meer totaal hersenweefsel en grijze stof hij had, gecorrigeerd voor de EDSS-waarde. Als de onderzoekers het vitamine D gehalte in het bloed meenamen in de statistische analyse bleek dat het gevonden verband tussen zon en hersenweefsel onafhankelijk van het vitamine D gehalte was. Dit resultaat vonden ze bij alle vormen van MS.

De wetenschappers concluderen daarom dat zonneschijn misschien, onafhankelijk van vitamine D, een remmende invloed heeft op de achteruitgang van het zenuwweefsel van de hersenen.

Bron: Zivadinov R, Treu CN, Weinstock-Guttman B, Turner C, Bergsland N, O’ Connor K, Dwyer MG, Carl E, Ramasamy DP, Qu J, Ramanathan M
State University of New York, New York, U.S.A.
Journal of Neurology, Neurosurgury, and Psychiatry 2013 Feb 5 [Epub ahead of print]