Blootstelling aan zonlicht bij mensen met MS heeft een positief effect op vermoeidheid en depressie. Extra toediening van vitamine D bleek geen invloed te hebben op de ernst van deze klachten.

Al lang veronderstellen onderzoekers dat een tekort aan zonlicht en vitamine D het risico op het krijgen van MS vergroot.

Wetenschappers in Maastricht onderzochten daarom de invloed van blootstelling aan zonlicht en het toedienen van vitamine D op de meest voorkomende symptomen van MS, zoals depressie, angst, vermoeidheid en cognitieve stoornissen.

Zij deden onderzoek onder 198 deelnemers over een periode van 2,3 jaar. Hieruit kwam naar voren dat blootstelling aan zonlicht vermoeidheid en depressie vermindert. Het is niet van invloed op angst en cognitie.

Het toedienen van vitamine D had geen noemenswaardig effect.

De conclusie is dan ook dat de rol van lichttherapie nader moet worden geëvalueerd in een nauwkeurig onderzoek om de gevonden effecten bij mensen met MS te bevestigen.

Bron: Knippenberg S, Damoiseaux J, Bol Y, Hupperts R, Taylor BV, Ponsonby AL, Dwyer T, Simpson S, van der Mei IA.
Academic MS Center Limburg, Orbis Medical Center, Sittard, The Netherlands;
Department of Internal Medicine, Maastricht University Medical Center, Maastricht, The Netherlands.
Acta Neurol Scandinavia 2013 Jun 13.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.