Meer aandacht nodig voor toegankelijke stembureaus

Met het oog op de Kamerverkiezingen op 22 november 2023 vraagt minister Hugo de Jonge (CDA; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) om extra aandacht voor de toegankelijkheid van de stembureaus. Hij doet die oproep aan alle Nederlandse gemeentebesturen.

stembureauOp de website van de Rijksoverheid zegt hij  het belangrijk te vinden dat iedereen kan stemmen en dat elke kiezer dat ook zo zelfstandig mogelijk kan doen. De minister wijst erop dat, als het goed is, in alle stemlokalen voor mensen met een handicap hulpmiddelen aanwezig zijn, zoals een verlaagd schrijfblad in het stemhokje.

In het verleden was stemmen voor mensen met een handicap – en dus ook voor mensen met MS – niet overal even gemakkelijk. Uit een evaluatie van de afgelopen provinciale staten- en waterschapsverkiezingen blijkt namelijk dat bijna 80% van de stemlokalen onvoldoende toegankelijk was.

Bij ruim de helft ging het om knelpunten bij de ingang, zoals drempels, zware, smalle of dichte deuren. Zelf aangebrachte hellingbanen waren vaak niet veilig genoeg.

Minister De Jonge adviseert de gemeenten om zware deuren naar stemlokalen standaard open te houden en hellingbanen veilig te monteren. Ook vraagt hij de stembureauleden om zelf “in de gaten te houden of kiezers hun weg naar en in het stemlokaal – zonder belemmeringen – kunnen vinden.”

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/13/extra-aandacht-voor-toegankelijke-verkiezingen

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.