Stamceltherapie in Amsterdam niet vóór 2021

Anders dan verwacht gaat het MS-centrum Amsterdam vrijwel zeker niet enkele MS-patiënten met voorrang behandelen met stamceltherapie. Het subsidieverzoek hiertoe zal namelijk niet eerder dan in 2021 door het Zorginstituut Nederland (ZiN) worden afgehandeld. Zo blijkt uit een mededeling van de Adviescommissie Veelbelovende Zorg. 

Stamceltherapie in Amsterdam niet vóór 2021
MSweb.nl – Stamceltherapie niet vóór 2021

Het Amsterdamse MS-centrum heeft dat subsidieverzoek ingediend in het kader van de ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’. Zo was in mei 2020 te lezen in de column ‘Dwarsliggende neurologen?’‘ van voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland.

Het gaat om behandelingen non-myeloablatieve autologe hematopoietische stamceltransplantatie, bekend onder de afkorting aHSCT. Dit voor een beperkte groep patiënten met een zeer agressieve vorm van Relapsing Remitting MS (RR MS), bij wie andere therapieën onvoldoende werken. 

Het ZiN voert de subsidieregeling uit in samenwerking met ZonMw, dat ook mede gezondheidsonderzoek financiert. ZonMw is ontstaan uit ZorgOnderzoek Nederland en de sector Medische Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vandaar de afkorting. 

Het doel van de subsidieregeling is te zorgen dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot potentieel veelbelovende zorg die hier nog niet voorhanden is en nog niet valt in het basispakket van de zorgverzekering.

Voor aHSCT gaan de afgelopen jaren geregeld MS-patiënten naar buitenlandse klinieken, nadat ze hiervoor het hoognodige geld zelf hebben ingezameld. 

Vergelijkend onderzoek

Het subsidieverzoek staat los van de internationale studie waaraan Amsterdam deelneemt, waarbij het gaat om een vergelijking van stamceltherapie met meerdere effectieve MS-medicijnen (alemtuzumab, cladribine of ocrelizumab).

De grote financiers van dit project zijn de Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds. Deze studie gaat jaren duren en het MS-centrum Amsterdam had gehoopt vooruitlopend op de resultaten daarvan bij dringende gevallen toch al de therapie te kunnen toepassen.

De Amsterdamse MS-professor dr. Joep Killestein liet dat in november 2019 ook al doorschemeren in een televisie-uitzending van 1Vandaag, waarin hij de deelname aan de vergelijkende studie aankondigde:

“Tegelijkertijd zijn we aan het kijken of er mogelijkheden zijn om in de meest agressieve gevallen, mensen met hele actieve ontstekingen, die door alles heen breken, buiten dit onderzoek toch in uitzonderlijke gevallen stamceltherapie kunnen laten ondergaan. Maar (…) daar moet eerst een vergoeding voor geregeld worden”.

Uitgesloten is dit nog steeds niet, maar het idee zat niet bij de vier onderwerpen die in het kader van de nieuwe subsidieregeling in het nu lopende jaar worden bekostigd. Simpelweg omdat daarvoor het voorstel eerder had moeten worden ingediend.

De gehonoreerde onderwerpen “gaan over aanvragen die in 2019 zijn ingediend, oftewel in ronde 1 van de regeling”, aldus Hedi Schelleman, woordvoerder en tweede secretaris van de Adviescommissie Veelbelovende Zorg (Advezo). Voor deze subsidieregeling is dit een onafhankelijke commissie. 

Schelleman: “In deze ronde was geen voorstel ingediend voor toepassen van stamceltransplantatie”. Zij voegt eraan toe dat op dit moment er weliswaar alweer twee nieuwe rondes lopen binnen de subsidieregeling maar daarover geen nadere informatie te kunnen verstrekken.

“Ik kan u wel laten weten dat er nog geen beslissingen zijn genomen over het al dan niet toekennen van een subsidie. We zitten namelijk nog in de projectidee-fase. In deze fase adviseert de adviescommissie alleen of zij het onderwerp al dan niet kansrijk vindt om in de toekomst gehonoreerd te worden (…) Uiteindelijke besluiten over het al dan niet honoreren van deze aanvragen zullen pas begin 2021 worden genomen”.

Agressieve MS

Met aHSCT zijn bij agressieve vormen van MS de afgelopen jaren succesvol ervaringen opgedaan in enkele buitenlandse academische klinieken. MS Vereniging Nederland streeft er daarom al sinds 2016 naar de therapie ook in ons land uitgevoerd te krijgen en te laten vallen onder het basispakket zorgverzekering.

Voorzitter Jan van Amstel van MS Vereniging Nederland denkt overigens dat voorlopig hooguit enkele tientallen op korte termijn baat zouden kunnen hebben bij aHSCT.

“Maar al zou het maar zijn voor één of twee personen, dan nog is het de moeite waard die weg ook in Nederland mogelijk te maken”, zo schreef hij al in juli 2017 in zijn column ‘aHSCT geen Haarlemmer olie’ op MSweb. 

Bronnen: Adviescommissie Veelbelovende Zorg, Zorginstituut Nederland, MS Vereniging Nederland, redactie MSweb; 16 september 2020

 

Deze berichten vind je misschien ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.