Fampyra verbetert lopen en balans

Een nieuwe analyse van twee onderzoeken naar Fampyra laat opnieuw zien dat het de loopfunctie, mobiliteit en balans bij een scala van mensen met MS verbetert.

Fampyra kan MS-patiënten helpen weer beter te lopenOnderzoekers voegden de data/gegevens van twee eerdere studies (MOBILE en ENHANCE)  naar de effecten van Fampyra samen. In beide studies werd gedurende een half jaar gekeken naar de effecten van Fampyra (10 mg fampidrine met verlengde afgifte) vergeleken met placebo. Door het samenvoegen van deze twee studies konden de onderzoekers betrouwbaardere berekeningen maken en ook subgroepen beoordelen.

Het onderzoek

De deelnemers waren 765 mensen met beperkingen in het lopen met RRMS, SPMS, PPMS en PRMS (progressief relapsing MS). De helft van de deelnemers kreeg 2 keer per dag Fampyra en de andere helft een placebo. Gedurende 24 weken deden zij regelmatig de volgende tests:

  • 12-item MS Walking Scale (MSWS-12, een vragenlijst over het loopvermogen)
  • Timed Up and Go speed (TUG, test waarbij de tijd gemeten wordt die iemand nodig heeft om uit een stoel op te staan, drie meter te lopen, om te draaien, terug naar de stoel te lopen en te gaan zitten (mobiliteit))
  • Berg Balance Scale (BBS, balanstests)
  • MS Impact Scale physical impact subscale (MSIS-29 PHYS, een vragenlijst over de impact van MS op het dagelijks leven)
  • EQ-5D utility index score (test om kwaliteit van leven te meten)
  • Visual analogue scale (VAS, manier om pijn te meten)

Resultaten

Van de mensen die Fampyra kregen, gaf 44,3% een duidelijke verbetering van het lopen aan in de MSWS-12 vragenlijst; bij de mensen met placebo was dit minder: 33,0%.

Na opsplitsing van de Fampyra-groep in responders* en non-responders, zagen de onderzoekers het volgende: de responders lieten grotere vooruitgang zien op de TUG speed, BBS-score, MSIS-29 PHYS-score, de EQ-5D utility index en de VAS-scores dan de non-responders en de placebogroep.

De onderzoekers zagen geen specifieke eigenschappen die de responders kenmerkten.  De responders gebruikten ook niet vaker MS-medicatie of fysiotherapie dan de non-responders.

Conclusie

De gezamenlijke analyse van de studies MOBILE en ENHANCE laten opnieuw zien dat het gebruik van Fampyra zorgt voor verbetering in lopen, mobiliteit en balans. Ook de zelf-gerapporteerde fysieke verbetering en de kwaliteit van leven verbetert.

*Responder: iemand die goed reageert op een bepaalde behandeling; in deze studie bepaald door de score op de MSWS-12.

Bron: Hupperts R, Gasperini C, Lycke J, Ziemssen T, Feys P, Xiao S, Acosta C, Koster T, Hobart J. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, 2022 May 18.

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35601756/

 

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. slik het medicijn sinds 2018 en mijn loopcapiciteit is zeker een stuk verbeterd. Ook praten gaat beter. Als je even 2 weken moest stoppen ging het lopen en praten een stuk slechter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.