Voorrang bij vaccinatie ook nodig voor naasten MS-patiënten

MS-patiënten en andere chronisch zieken pleiten voor henzelf en hun naasten om voorrang bij vaccinatie tegen COVID-19. In het bijzonder gaat het dan om mantelzorgers. Dit pleidooi, in de vorm van een manifest, heeft de Patiëntenfederatie Nederland op 5 oktober jl. gericht aan het kabinet.

Voorrang bij vaccinatie ook nodig voor naasten MS-patiëntenVan de Patiëntenfederatie Nederland is een vijftigtal patiëntenorganisaties lid. Daaronder ook MS Vereniging Nederland, de enige organisatie van en voor mensen met MS in ons land.

Aan het manifest hebben verder meegeschreven: Ieder(in), ook een koepel van patiëntenorganisaties waarbij MS Vereniging Nederland is aangesloten, MIND – het Landelijk Platform Psychische Gezondheid – en KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.  Zij vinden dat hun leden door de coronacrisis (red. Corona ) onevenredig zwaar zijn getroffen. “Om besmetting te vermijden, leven grote groepen mensen met een beperking of chronische ziekte al maanden in isolement en kunnen zij in afwachting van een vaccin niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijks leven”.

De ondertekenaars van het manifest bepleiten bij de regering om bij vaccinatie tegen het coronavirus niet alleen chronisch zieken, ouderen, gehandicapten en mensen met een gebrek voorrang te geven maar ook hun naasten en mantelzorgers. Ze vinden dat bij de vaccinatie tegen Covid-19 dezelfde regels moeten worden gehanteerd als bij de griepprik.

Voor de – niet verplichte en gratis – griepprik krijgt iedereen boven de 60 jaar of met bepaalde aandoeningen een uitnodiging van de huisarts.

Kwetsbare doelgroepen

De initiatiefnemers van het manifest benadrukken dat mensen uit de kwetsbare doelgroepen al lange tijd niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit vooral doordat zij extra voorzichtig moeten zijn om niet besmet te worden. Ze moeten daarom volgens hun belangenorganisaties voorrang krijgen, zodat iedereen zo snel mogelijk weer mee kan doen in de samenleving.

Ingewikkeld

Het bepalen van welke groepen uit de samenleving voorrang moeten krijgen bij een behandeling is een ingewikkeld vraagstuk. Er spelen diverse, soms tegenstijdige, belangen een rol. De praktische uitvoering is niet eenvoudig. Bovendien zit er een ethische kant aan: Wat zijn rechtvaardige selectiecriteria bij een pandemie? Welke mensen gaan voor? Mensen met een lange levensverwachting of juist ouderen? Mensen die al ziek zijn of juist gezonde mensen? Krijgen jongeren voorrang of zorgverleners? En wie beslist daarover?

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) denkt al sinds 2012 na over het beleid in geval van een pandemie. De aanleiding was toen de Mexicaanse griep. Ook nu is het centrum weer bij het beantwoorden van deze vragen betrokken.

Uiteindelijk beslist de regering over de volgorde van de vaccinatie. Zij vraagt hiervoor advies aan de Gezondheidsraad. Het eerste deeladvies van de raad wordt verwacht in november.

 

Bronnen:
msvereniging.nl/vergeet-kwetsbare-patient-niet-bij-coronavaccin/

iederin.nl/manifest-maak-voorrang-op-vaccinatie-mogelijk-bij-verhoogd-gezondheidsrisico/

www.patientenfederatie.nl/downloads/rapporten/657-manifest-voorrang-vaccinatie/file

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins

https://www.ceg.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/ethische-overwegingen-bij-een-pandemie

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.