Nog geen maatwerk mogelijk voor COVID-19 vaccinatie MS-patiënten

Het is vooralsnog niet mogelijk MS-neurologen een – beslissende – stem te geven bij het bepalen van het vaccinatieschema tegen COVID-19 voor mensen met MS. Op dit moment is het schema wat het soort vaccin betreft plus tijdstip en plek van vaccinatie geheel in handen van de overheid. Door de ingewikkeldheid zit individueel maatwerk van MS-patiënten er nu nog niet in.

Corona-vaccinatie nog niet op maat
NVN: Corona-vaccinatie nog niet op maat

Zo is de boodschap in het maart-advies over het coronavirus van de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) (zie de pdf hierbij). Wel kunnen neurologen een adviserende rol kunnen spelen voor de betreffende patiënten. Maar verder geldt, zoals ook al eerder de MS-werkgroep en de Internationale MS-Federatie (MSIF) hebben gesteld: ““Het advies is om te vaccineren zodra de kans er is”. De MS-werkgroep heeft het gehele advies inmiddels doorgestuurd naar de ongeveer 150 MS-neurologen in ons land.

Voorkeur

Aan het laatst verschenen bulletin van de MSIF voegt de MS-werkgroep toe: “Als er in de toekomst beter gepland kan worden wanneer de vaccinatie plaatsvindt, heeft het de voorkeur om bij bepaalde medicijnen een periode te laten zitten tussen de laatste gift immuunmodulerende medicatie en de vaccinatie. De reden is dat het vaccin dan waarschijnlijk beter zal werken”.

In het nieuwste MS-werkgroep bulletin  zijn al die immuunmodulerende medicijnen, de zogeheten DMT ‘s apart genoemd. Daar staat de kanttekening bij: “Indien de mogelijkheid bestaat te wachten met starten van fingolimod, siponimod, ozanimod, cladribine, alemtuzumab of ocrelizumab, heeft het de voorkeur minimaal twee weken vóór start ervan te vaccineren”. Ook daarmee volgt de MS-werkgroep de MSIF.

Vier vaccins

Er zijn nu in Nederland vier COVID-19-vaccins beschikbaar: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson&Johnson. Het NVN-bulletin meldt dat het op basis van de beschikbare gegevens op dit moment niet mogelijk is om te kunnen zeggen welk vaccin beter of veiliger voor mensen met MS. “Ook uit landen waar al uitgebreider gevaccineerd is zijn geen veiligheidsmeldingen voor bepaalde subgroepen bekend”.

AstraZeneca

In haar bulletin laat de MS-werkgroep kort blijken – net als tussen diverse internationale instanties zoals het Europees Medicijn Agenstschap (EMA) – geen grond te hebben voor ongerustheid over berichten omtrent trombose na toepassing van het AstraZeneca-vaccin.

Een uitvoerige uitleg juist hierover levert de Stichting MS in Beeld in een apart filmpje op YouTube (zie hieronder). Uitlegger dr. ir. Bram Platel: “Dat is vooral bedoeld om alle vragen van mensen over het AstraZeneca-vaccin eens grondig te beantwoorden”. Zo gaat Bram ook in op gevallen van ruggenmergsontsteking tijdens de vaccinstudie, de tijdelijke stop van de vaccinatie met AstraZeneca en in het algemeen de effectiviteit van het vaccin.

Wat betreft de paar meldingen in het buitenland over tromboses na de vaccinatie, wijst Bram Platel erop dat het niet gaat om exceptionele getallen als het gaat om het ontstaan van trombose. Waaraan hij toevoegt dat er juist veel bloedstollingsproblemen zijn geconstateerd ten gevolge van de corona-virusinfectie zelf. Het filmpje heeft apart aan te klikken hoofdstukken, zodat zaken waarin je niet geïnteresseerd bent zijn over te slaan.

Bron: MS-werkgroep NVN, MSIF en Stichting MS in Beeld; gecheckt bij voorzitter dr. Jop Mostert van de MS-werkgroep NVN en gedubbelcheckt bij dr. ir Bram Platel (voorzitter/directeur Stichting MS in Beeld).

 

Lees dit ook

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.