Coronavirus stagneert medische onderzoeken met MS-patiënten

Voor de grote academische MS-centra in Nederland is het coronavirus (COVID-19) aanleiding de medische onderzoeken met MS-patiënten te pauzeren. Dit betekent onder meer een stagnatie in het in Amsterdam ter hand genomen vergelijkend onderzoek tussen stamceltransplantatie en medicatie bij agressieve vormen van MS en het onderzoek naar de mogelijkheden van poeptransplantatie.

Corona virus update op MSwebZo meldt het MS-centrum Amsterdam aan het eind van de websitepagina met een uitgebreide beantwoording van vragen over coronavirus en MS: “In verband met het coronavirus zijn alle niet-medisch noodzakelijke afspraken voor onderzoek voorlopig stilgelegd (…). Dat betekent dat veel onderzoek tijdelijk stil ligt wat betreft het includeren van nieuwe deelnemers”.

Het includeren van proefpatiënten is de eerste onderzoeksfase en bestaat uit het selecteren van patiënten op basis van kenmerken waaraan zij voor het onderzoek moeten voldoen. Bij MS gaat het dan onder meer om het registreren van het precieze ziektestadium en de eerdere behandelingsgeschiedenis.

MSIF

Het tijdelijk stopzetten van proefonderzoek heeft er onder meer mee te maken dat voorlopig onvoldoende duidelijk is welke invloed het coronavirus kan hebben op mensen met een verstoord immuunsysteem zoals bij MS. In dit verband meldt het adviesbulletin van de Internationale MS-federatie MSIF (zie elders) onder meer dat stamceltransplantatie – aHSCT – het afweersysteem ernstig verzwakt en voegt eraan toe: “Mensen die recent aHSCT hebben ondergaan dienen tijdens de COVID-19- uitbraak de periode van isolatie te verlengen. Mensen die de behandeling op korte termijn willen ondergaan dienen te overwegen om de behandeling uit te stellen in overleg met hun behandelaar”.

Rotterdam, Groningen en Maastricht

Ook Rotterdam heeft een onderzoekspauze ingelast. Namens het Rotterdamse MS-Centrum ErasMS zegt dr. Joost Smolders; “Deelnemers aan lopend onderzoek dienen natuurlijk wel gevolgd te worden, maar nieuwe deelnemers includeren we nu niet. Verder gaan op het ziekenhuis alleen medisch-noodzakelijke afspraken met MS-patiënten door die niet telefonisch afgehandeld kunnen worden”.

Zo is het ook in het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN), een conglomeraat van artsen en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het in Groningen gevestigde Martini Ziekenhuis. Neuroloog dr. Jan Meilof: “Omdat in de ziekenhuizen alle niet acuut noodzakelijk zorg wordt uitgesteld geldt dat ook voor wetenschappelijke onderzoeken.

De deelnemende patiënten zijn hiervan op de hoogte. Ook de onderzoeken in de laboratoria zijn trouwens sterk ingeperkt om zo min mogelijk mensen in dit geval onderzoekers – naar het UMCG te laten komen. Er wordt nu vooral thuis gewerkt en dat met name aan artikelen schrijven en subsdieaanvragen, dingen die je ook thuis kan doen”.

Het in het Sittardse Zuderland-ziekenhuis gevestigde MS-centrum dat verbonden is aan het Universitair Medisch Centrum Maastricht zit intussen met heel andere problemen. Professor dr. Raymond Hupperts: “Wij staan in de frontlijn met een totaal omgebouwd ziekenhuis en heel veel Corona-patiënten. Vooreerst geldt: zorgen en overleven. Wij hebben op dit moment geen studies waarvoor proefpersonen worden geworven“.

Bronnen: Amsterdam UMC, ErasMC, Zuyderland MC Sittard,/Maastricht UMC, MSIF; 19 maart 2020.

Lees ook:

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.