COViMS database: COVID-19 Infections in MS

Het Consortium van MS Centers (CMSC) en de Amerikaanse National MS Society hebben een nieuwe database gecreëerd om COVID-19-infecties bij mensen met multiple sclerose en aanverwante ziekten te volgen.

COViMS (COVID-19 Infections in MS & Related Diseases) De database, genaamd COViMS (COVID-19 Infections in MS en ‘verwante’ ziektes), zal informatie verzamelen over mensen in Noord-Amerika met MS en andere demyeliniserende ziekten van het centrale zenuwstelsel – namelijk neuromyelitis optica en MOG-antilichaamziekte – en die COVID-19 ontwikkelen. Hiervoor bestond tot dusver geen databank.

De bedoeling is om te verduidelijken wat het effect van COVID-19 is op de gezondheid en het welzijn van mensen met MS. In het bijzonder hoopt men dat informatie uit de database licht zal werpen op hoe patiëntfactoren – leeftijd, andere ziektes, en behandeling bijvoorbeeld – de uitkomst van infecties beïnvloeden. Dergelijke gegevens kunnen helpen bij het nemen van behandelbeslissingen voor mensen met MS en COVID-19. De gegevens kunnen in de toekomst ook nuttige toepassingen hebben voor soortgelijke virale infecties.

“COViMS zal waardevol inzicht verschaffen in hoe COVID-19 mensen met MS beïnvloedt, ook of bepaalde ziektemodificerende behandelingen (MS-remmers) wellicht specifieke risico’s opleveren”, aldus June Halper, CEO van het CMSC, in een persbericht.

“Mensen met MS en hun zorgverleners hebben evidence-based begeleiding nodig om optimale MS-zorg te bieden tijdens de COVID-19-pandemie, en de COViMS-database zal helpen bij het beantwoorden van de vele prangende vragen”, aldus Bruce Bebo, vice-president van Research van de National MS Society.

Case Report Form

Zorgverleners die mensen met MS hebben behandeld die ook een bevestigde diagnose van COVID-19 hadden, kunnen een Case Report Form (CRF) invullen op de COViMS-website. Daarmee worden demografische gegevens (leeftijd, geslacht, etniciteit, rookgeschiedenis), gegevens met betrekking tot MS (symptomen, behandeling, eventuele andere ziektes) en gegevens specifiek voor COVID-19 (diagnostische details, laboratoriumtestresultaten, symptomen, behandeling) vastgelegd.

Vanwege de vereiste medische kennis kunnen alleen zorgverleners de CRF’s invullen, dus niet patiënten zelf. De COViMS-website oppert dat patiënten met MS bij wie de diagnose COVID-19 is gesteld, hun zorgverleners moeten aanmoedigen om namens hen een CRF in te vullen.

Naast CRF’s biedt de COViMS-website ook veelgestelde vragen over het project en biedt hij bronnen voor patiënten. Zodra het project verder uitgerold is, zal de website actuele gegevens weergeven, die minstens wekelijks worden bijgewerkt.

Bron:  MS News Today

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.