Houding van patiënten met auto-immuunziekten ten aanzien van vaccinaties

Deze studie heeft tot doel de houding van mensen met MS ten aanzien van vaccinaties en overheidsmaatregelen te bepalen, voor en tijdens de SARS-CoV-2 pandemie, inclusief de relatie tot socio-demografische en klinische variabelen.

Houding ten aanzien van vaccinatiesHet onderwerp vaccinatie was vóór de pandemie voor veel mensen met MS niet direct aan de orde. Vooral jongere mensen geven aan behoefte te hebben aan een uitgebreide en begrijpelijke voorlichting die tegemoet komt aan hun bezorgdheid met behulp van op bewijs gebaseerde en overtuigende argumenten over het onderwerp vaccinatie. Oudere mensen met MS zijn vaker bereid zich te laten vaccineren. Een volledige vaccinatiestatus is noodzakelijk om veelvoudige infecties te voorkomen.

Het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus type 2 (SARS-CoV-2) infectie vormt een ernstig gezondheidsrisico vooral bij chronische immuun zieke mensen. Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische chronische immuun ziekte. Vaccinaties spelen een belangrijke rol in de therapeutische behandeling van MS.

Het onderzoek

In deze longitudinale, multicenter studie werd bij 200 mensen met MS onderzocht hoe hun houding was ten aanzien van vaccinaties voor en na de eerste golf van de SARS-CoV-2-pandemie. Hierbij werden de gegevens over de vaccinatiestatus, de ervaren belasting (fysiek, psychisch en sociaal) als gevolg van de pandemie en ook de gerelateerde veiligheidsmaatregelen van de overheid geregistreerd.

De resultaten

Mensen met progressieve MS voelden zich significant meer door de pandemie belast dan mensen met de relapsing-vorm van MS. Oudere mensen met MS waren vaker bereid om zich te laten vaccineren tegen SARS-CoV-2 dan jongere mensen met MS. Na de eerste pandemiegolf waren mensen die voor de pandemie ook al bereid waren om zich te laten inenten vaker bereid om de vaccinatieaanbevelingen om de aangeraden standaardvaccinaties (60% vs. 36%) en een mogelijke vaccinatie tegen SARS-CoV-2 te accepteren dan patiënten die voor de pandemie niet daartoe bereid waren (66,7% vs. 42,0%).

Bron: Felicita Heidler et al. Neurology, 2021 Nov 5 © 2021 De auteur(s). Gepubliceerd door S. Karger AG, Basel.

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34743082

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *