Corona-adviezen MS-neurologen uitgebreid

De in MS gespecialiseerde neurologen hebben in de hele wereld de adviezen betreffende het coronavirus uitgebreid en gepreciseerd. Dat heeft op 10 mei 2020 geleid tot een aangepast communiqué van de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).

Update over het corona virus en MSHet daarin verwoorde standpunt is bestemd voor de medisch specialisten. Gevoegd bij alle eerdere adviezen uit de hele wereld heeft dit op 14 mei een ook voor MS-patiënten leesbaar overzicht opgeleverd op de website MS in Beeld van dr. ir. Bram Platel.

Niet automatisch in risicogroep

De informatie in dit overzicht is verzameld door de neuroloog dr. Gerald Hengstman (Catharina-ziekenhuis Eindhoven, tevens voorzitter Stichting MS Zorg Nederland, lid Medische Adviescommissie MS Vereniging Nederland, medisch adviseur Stichting MS in Beeld). Het overzicht bevestigt dat mensen met MS niet automatisch vallen onder de risicogroep als het gaat om het coronavirus. De belangrijkste uitzondering op deze regel zijn mensen met een ernstige beperking door MS of door andere ziekten. Bovendien is er MS-medicatie die soms meer voorzichtigheid vraagt.

Medicatie

Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die de afgelopen maanden zijn behandeld met alemtuzumab (Lemtrada) of Cladribine (Mavenclad). Ook bij sommige andere medicijnen – waarbij Natalizumab (Tysabri) – plaatsen de MS-specialisten kanttekeningen. Al is ook te lezen dat “de meeste MS-remmende medicijnen” – oftewel ‘immuunsuppressieve’ medicatie – “niet leiden tot een verhoogde kans op een ernstig verloop van een eventuele corona-infectie”.

De MS-werkgroep van de NVN formuleert dat overigens voorzichtiger: “Voor patiënten die andere immuunmodulerende middelen gebruiken is momenteel niet goed in te schatten of zij tot de risicogroep behoren. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogd risico, maar de aantallen geregistreerde corona-infecties onder deze populatie zijn nog laag”.

Uit alle adviezen is de dwingende raad af te leiden “nooit zonder overleg met de behandelend arts medicatie te stoppen of dosering aan te passen”. Het communiqué van de MS-werkgroep van de NVN lees je hier.

Bronnen: diverse internationale adviezen over corona bij MS, de MS-werkgroep NVN, MS in Beeld en redactie MSweb.

Lees/bekijk ook

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.