Bij IC-tekort gelijke kans voor MS-patiënten

Mensen met MS maken een gelijke kans op behandeling op de Intensive Care (IC) van een Nederlands ziekenhuis als mensen zonder lichamelijke beperking. Dit ook als er vanwege een virusuitbraak een tekort dreigt op de IC-afdelingen. Zo blijkt uit het op 16 juni 2020 gepubliceerde draaiboek van de Federatie Medische Specialisten en de Artsenfederatie KNMG 

In dit draaiboek staat als algemeen uitgangspunt dat in zo’n situatie diverse overwegingen “uitdrukkelijk géén rol mogen spelen”. Daarbij staat bij de overwegingen die niet mogen meetellen, naast onder meer de maatschappelijke positie of de sociale status, ook de “lichamelijke beperking’. Met letterlijk de toevoeging “dat dit geen reden mag zijn om iemand meer of minder voorrang te geven”.

En de nadere uitleg: “Voorafgaande kwaliteit van leven speelt geen rol vanwege het principe dat ieder mens gelijkwaardig is – het ene leven is niet meer waard dan het andere”.

Het nu verschenen draaiboek is gemaakt om bij IC-schaarste bij een pandemie-uitbraak zoals nu het geval is met het coronavirus (COVID-19), medische zorgers in staat te stellen een verantwoorde keus te maken tussen wie wel en niet te behandelen op de IC. Daarbij zullen zo lang mogelijk medische argumenten een rol spelen.

Een zwaarwegende factor is dan bijvoorbeeld of een bepaalde patiënt kans op overleving heeft. Maar ook daarbij mogen medici niet bij voorbaat iemand uitsluiten die al een lichamelijke beperking heeft, dus “louter op grond van afhankelijkheid of hulpbehoevendheid in het dagelijks leven”, zo is op pagina 12 van het draaiboek te lezen.

‘Triage’

Het draaiboek is gemaakt voor het formuleren van het keuzetraject, de zogeheten ‘triage’, als het niet langer meer mogelijk is om medische factoren te laten gelden maar die ’triage’ moet gebeuren “op basis van niet-medische overwegingen”. En het zal pas gelden als COVID-19 aan een nieuwe moeilijk beheersbare golf begint.

Dan gaat op basis van dit nieuwe draaiboek – bij uitputting van medische argumenten – tenslotte een patiënt van wie de verwachting is dat die minder lang op de IC zal blijven liggen als eerste vóór en als tweede iemand die in de zorg werkt en het virus als gevolg daarvan heeft opgelopen. Valt dat dan nog wat te kiezen dan hebben jongeren voorrang op ouderen. Als dit ook geen uitkomst biedt zal de keus afhankelijk zijn van loting.

Dit speciale draaiboek is opgesteld op verzoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) die onder auspiciën staat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Martin van Rijn, de tijdelijk bewindsman voor Medische Zorg, heeft hierover de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

Daarin doet hij namens het Kabinet de uitspraak dat hij het in het draaiboek gemaakte “onderscheid op basis van leeftijd niet kan ondersteunen”. In dit verband wijst hij erop ”dat in een aantal ons omringende landen zoals België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een dergelijk leeftijdscriterium niet wordt gehanteerd”.

Het is overigens nog niet zeker of het draaiboek blijft zoals het nu is. Er komen nu meerdere bijeenkomsten van medische specialisten en ziekenhuisbestuurders om de afspraken te toetsen. In het voortraject is overigens ook uitvoerig gesproken met diverse organisaties, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland, waarvan MS Vereniging Nederland lid is.

Meer lezen?

Bronnen: de Federatie Medisch Specialisten, de Artsenfederatie KNMG, het ministerie van VWS en redactie MSweb

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.