skip to Main Content

Quinten van Geest

Oogkleppen af!

De eerste twee weken als stagiair zitten er alweer op. Hoewel ik al een aantal besprekingen van de onderzoekgroep waar ik stage loop heb bijgewoond, kan ik nu écht vertellen wat ik ervan vind. In één woord: gaaf! In deze…

Literatuurstudie

Een literatuurstudie is een onderzoek dat een overzicht geeft van eerder uitgevoerde studies, om vervolgens een centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. In tegenstelling tot 'normaal' experimenteel wetenschappelijk onderzoek worden er in dit type onderzoek dus geen nieuwe data verzameld of geanalyseerd.…

Back To Top