Column Jan van Amstel, voorzitter

Vaccineren? Doen!

2021 wordt een stuk beter dan 2020. We worden allemaal gevaccineerd tegen het coronavirus COVID-19 en we komen later dit jaar uit de lockdown. Eindelijk!

Vaccineren? Doen!Hoewel allemaal? Ik hoor ook over mensen die zich niet willen laten vaccineren. Onder wie ook mensen met MS. Sommigen te etiketteren als wappies, een term die staat voor mensen die er wel iets van weten maar nou net niet precies het juiste. Van hen denken zelfs enkelen dat corona helemaal niet bestaat.

Anderen geloven in complottheorieën. Zo lees en hoor je op de zogenoemde sociale media dat corona onderdeel is van een internationale samenzwering, dat in het vaccin tegen corona een chip zit, dat het vaccin onbetrouwbaar en gevaarlijk is, etcetera. Onbegrijpelijke hersenspinsels, vind ik.

Deze opvattingen berusten klaarblijkelijk veelal op wantrouwen tegen officiële instanties en dat is volstrekt ten onrechte in het geval van deze vaccins. En veroorzaakt mogelijk ook nog eens onzekerheid bij anderen.

Nu is een gezond wantrouwen tegen het handelen van de Overheid, tegen de Bigfarma, tegen de zorgverzekeraars en tegen het Zorginstituut Nederland soms terecht. Dat hebben we wel ervaren. Deze instanties handelen niet altijd in het belang van patiënten, vinden wij. De discussies over Fampyra, overstamceltherapie en over medicinale cannabis zijn daar voorbeelden van. Dit gezonde wantrouwen berust dan op het onderkennen van de verschillen in belangen en inzicht betreffende de effectiviteit en de veiligheid van medische behandelingen, alsmede de kosten daarvan.

Angst is slechte raadgever

Maar dat gezonde wantrouwen is anders dan wantrouwen dat omslaat in paranoïde gedrag en complot-denken. Dat laatste is ongezond wantrouwen en berust grotendeels op angst. En angst – zo weten we- is een slechte raadgever.

Wij hebben veel ervaring en discussie de laatste jaren met instanties die moeilijk doen over het toelaten van medicijnen omdat de effectiviteit onvoldoende zou zijn aangetoond, omdat de behandeling niet veilig zou zijn of door de veronderstelling dat ze te duur zijn.

Maar inzake COVID-19 is sprake van een unanieme overeenstemming tussen de experts en instanties – inclusief patiëntenorganisaties – over de grote effectiviteit en veiligheid van de vaccins. Ook voor MS-patiënten. Zo adviseren de Internationale MS-federatie (MISF) – met deskundigen uit 48 landen – en de MS-Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – met daarin al onze MS-neurologen – met klem om je te laten vaccineren omdat het veilig en effectief is. Laten wij dit advies dan ook opvolgen!

Ook mijn dochter Reni staat te trappelen omdat ze niet het risico wil lopen om corona te krijgen naast haar MS en omdat ze uit de lockdown wil komen. Ik ga het zelf ook zeker doen.

2021 wordt een stuk beter dan 2020, mits je je laat vaccineren. Doen!

Jan van Amstel, voorzitter MS Vereniging Nederland

Dit bericht heeft 7 reacties

 1. Het coronavirus is een mRNA-virus. Dat dringt je eigen lichaamscellen binnen en stuurt de cel aan om zelf het virus te vermenigvuldigen. Zodra je lichaam dat doorheeft worden die cellen vernietigd. Dus ook als je gevaccineerd bent kan je nog steeds het virus verspreiden via je ademhaling (want het zit in eerste instantie in je slijmvliezen – dat is de entree) – en uiteraard ook via je handen. Hooguit zal de hoeveelheid virus minder zijn als je er zelf niet ziek meer van wordt omdat je de vermenigvuldiging (in je eigen lichaam) tegen kan gaan.

  Het vaccin is niet bewezen veilig (en ook niet bewezen werkzaam) op langere termijn – om dat te weten moet je zorgvuldig onderzoek doen, inclusief onderzoek naar de effecten op langere termijn. En inclusief onderzoek naar de effecten op kwetsbare mensen, al dan niet met onderliggend lijden.

  De Europese beoordelaar EFSA heeft zes vitamines (A, B6, B12, folaat, C, D) en vier mineralen (koper, selenium, ijzer, zink) erkend als bijdragend aan een normaal functionerend immuunsysteem. Daar zou meer aandacht aan moeten worden besteed, vooral bij kwetsbare personen. Het is bekend dat veel mensen in Nederland een tekort aan vitamine D hebben. De relatie tussen vitamine D-insufficiëntie en een positieve coronatest, maar ook met zinktekort, is ondertussen gelegd. En vitamine C blijkt zelfs therapeutisch te kunnen werken.

  Ter bescherming van een ander: afstand houden blijft belangrijk tenzij je weet dat de ander voldoende antistoffen aanmaakt (= ook niet gegarandeerd na vaccinatie). Maskers helpen alleen goed als je minstens een FFP2-masker hebt én dat vervangt na drie uur (of eerder wanneer het vochtig geworden is). Ook blijft regelmatig handenwassen met zeep essentieel (= beter dan handgel bij dit virus).

  Ook belangrijk: indien je niet tot een kwetsbare groep behoort is “natuurlijke” immunisatie te verkiezen boven vaccinatie. Want: vaak effectiever (mogelijk levenslange bescherming itt vaccinatie – zie de negatieve gevolgen van de bofvaccinatie sinds 1987. Sinds 2004 uitbraken van de bof met name bij studenten en scholieren, zelfs bij tweemaal gevaccineerden), en geen kans op bijwerkingen tgv de toevoegingen zoals conserveringsmiddelen en “adjuvantia” (versterkende middelen). Op basis van ervaringen met andere virusinfecties is het niet onlogisch om te verwachten dat mensen die de ziekte zelf hebben gehad minder kans maken om het virus te verspreiden dan mensen die zich hebben laten vaccineren.

  Wellicht is vaccineren de beste oplossing – maar dan wel met het bovenstaande in acht nemend.

  1. In reactie op Nico van Amstel:

   Als wetenschapper vind ik twijfelen en kritische vragen stellen goed. Daarbij hoort ook het zeer voorzichtig zijn met het verspreiden van informatie alsof deze onomstotelijk juist is. Veel is nog niet 100% zeker bij deze pandemie, maar de aanwijzingen voor sommige zaken zijn zo overtuigend dat de overgrote meerderheid van wereldwijde zeer geleerde mensen in consensus, in samenspraak, het eens is met bepaalde dingen. Het in twijfel trekken van de adviezen van deze experts met stellige, niet goed onderbouwde tegenargumenten is niet nuttig en kan zelfs gevaarlijk zijn.

   “Het coronavirus is een mRNA-virus. Dat dringt je eigen lichaamscellen binnen en stuurt de cel aan om zelf het virus te vermenigvuldigen. Zodra je lichaam dat doorheeft worden die cellen vernietigd.”

   Dit klopt, het sars-cov2 virus is inderdaad een mRNA-virus. Hoe dat precies werkt heb ik verteld in de video: “Waarom gaan mensen dood aan COVID-19?” https://youtu.be/vv47JG9DZGA

   “Dus ook als je gevaccineerd bent kan je nog steeds het virus verspreiden via je ademhaling (want het zit in eerste instantie in je slijmvliezen – dat is de entree) – en uiteraard ook via je handen. Hooguit zal de hoeveelheid virus minder zijn als je er zelf niet ziek meer van wordt omdat je de vermenigvuldiging (in je eigen lichaam) tegen kan gaan.”

   Het woord ‘hooguit’ is hier misplaatst. Wanneer het virus via druppels (eventueel via oppervlaktes)/aerosolen ons bereikt gaat het om enkele honderden of duizenden virusdeeltjes. Als we die zelf dan weer doorgeven (zonder dat ze vermenigvuldigen in ons lichaam) is daar nog maar een fractie van over. Het is dus heel onwaarschijnlijk dat we het virus op deze manier doorgeven (het is niet zo dat een enkel virusdeeltje ons kan besmetten, waarschijnlijk zijn er daar honderden tegelijkertijd voor nodig, dit is natuurlijk een kansverdeling).

   Echter, wanneer het virus ons besmet kopieert het zichzelf als een dolle. Binnen de kortste keren zit ons lichaam dan vol met virusdeeltjes, geen honderden, maar tientallen miljoenen. Het kan zelfs zo zijn dat we dat op dat moment niet eens door hebben. Als we dan praten/niezen/hoesten verspreiden we zoveel virusdeeltjes dat we anderen kunnen besmetten.

   Omdat het afweersysteem van een gevaccineerd persoon (als het goed is) zeer adequaat kan reageren op het virus, heeft het geen kans om zich snel te vermenigvuldigen en dus te verspreiden. Het is dus zo dat de kans dat mensen die gevaccineerd zijn het virus verspreiden klein is. Omdat het vaccin niet 100% effectief is is het niet zo dat iedereen die gevaccineerd is zich niet meer aan de regels hoeft te houden, het zal nog even duren totdat genoeg mensen immuun zijn voor het virus dat er geen maatregelen niet meer nodig zijn.

   (dit is wetenschappelijk nog niet waterdicht bewezen – hier lopen studies naar -, maar het is zeer aannemelijk)

   “Het vaccin is niet bewezen veilig (en ook niet bewezen werkzaam) op langere termijn – om dat te weten moet je zorgvuldig onderzoek doen, inclusief onderzoek naar de effecten op langere termijn. En inclusief onderzoek naar de effecten op kwetsbare mensen, al dan niet met onderliggend lijden.”

   Dit zijn logische vragen en twijfels. Ik bespreek ze in de video reeks: Vragen bij officiële adviezen coronavaccin en MS https://youtu.be/543Ox6kyHpw

   “De Europese beoordelaar EFSA heeft zes vitamines (A, B6, B12, folaat, C, D) en vier mineralen (koper, selenium, ijzer, zink) erkend als bijdragend aan een normaal functionerend immuunsysteem. Daar zou meer aandacht aan moeten worden besteed, vooral bij kwetsbare personen.“

   Het is helaas niet zo dat wanneer al die vitamines en mineralen op een goed peil zijn het risico op het oplopen van een ernstige coronavirus-infectie nul is.

   Trouwens, de meeste factoren die de ernst van een coronavirus-infectie beïnvloeden zijn door ons zelf te veranderen (afgezien van de grootste factor, onze leeftijd). Denk aan niet roken, overgewicht, je conditie. Zelfs daar maakte ik een video over: Bereid je optimaal voor op corona https://youtu.be/WPoRtAoWYrs. (Dit antwoord lijkt wel een reclameboodschap voor mijn filmpjes, dat is niet de bedoeling, maar blijkbaar komen onze gedachtes overeen).

   Het is echter erg lastig om mensen te motiveren om die dingen, hun leefstijl, te veranderen. De overheid probeert dat al tientallen jaren en is daar nog steeds niet in geslaagd.

   “Het is bekend dat veel mensen in Nederland een tekort aan vitamine D hebben. De relatie tussen vitamine D-insufficiëntie en een positieve coronatest, maar ook met zinktekort, is ondertussen gelegd. En vitamine C blijkt zelfs therapeutisch te kunnen werken.”

   Vitamine D (ook iets dat ik noemde in dat prehabilitatie-filmpje) lijkt inderdaad een rol te spelen. Echter, het is niet zo dat we geen vaccins nodig hebben wanneer we allemaal naar de HEMA gaan voor een potje vitamine D3. Het helpt wellicht iets, en kan geen kwaad, maar het is niet afdoende. Vitamine D3 lijkt overigens bij MS ook belangrijk te zijn. Zeker in deze donkere wintermaanden is het niet onverstandig om een supplement te nemen.

   “Ter bescherming van een ander: afstand houden blijft belangrijk tenzij je weet dat de ander voldoende antistoffen aanmaakt (= ook niet gegarandeerd na vaccinatie).“

   Dat klopt. Dat is op dit moment zeker nog zo, zelfs als je volledig (2x) gevaccineerd bent. Totdat een groot genoeg gedeelte van de bevolking antistoffen heeft. Dat moment komt gegarandeerd, we zullen niet voor de rest van ons leven maskers hoeven dragen, maar het zal nog wel een tijdje duren.

   “Maskers helpen alleen goed als je minstens een FFP2-masker hebt én dat vervangt na drie uur (of eerder wanneer het vochtig geworden is). “

   Minder efficiënte maskers maken een niet te verwaarlozen verschil in het tegengaan van de verspreiding van het virus. Als ik het virus heb, dan verspreid ik het minder snel en minder ver wanneer ik een masker draag. Zelfs als dit geen chirurgisch masker is. Omdat dit virus zich kan verspreiden terwijl de drager ervan (nog) geen symptomen heeft is het dragen van maskers nuttig voor iedereen. Dus niet alleen maar om te zorgen dat de minuscuul kleine virusdeeltjes je lichaam niet binnenkomen, maar ook om te beperken dat je ze misschien wel onbewust verspreid.

   “Ook blijft regelmatig handenwassen met zeep essentieel (= beter dan handgel bij dit virus).”

   Dat is zo, de regels van de RIVM zijn en blijven hartstikke belangrijk (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels). Anderhalve meter afstand houden, handen wassen, maskers in publieke ruimtes, beperking in contacten, etc. en nu zelfs een avondklok; het zijn allemaal zaken die helpen de verspreiding van dit virus in te dammen.

   “Ook belangrijk: indien je niet tot een kwetsbare groep behoort is “natuurlijke” immunisatie te verkiezen boven vaccinatie. Want: vaak effectiever (mogelijk levenslange bescherming itt vaccinatie – zie de negatieve gevolgen van de bofvaccinatie sinds 1987.“

   Ik neem aan dat er met “natuurlijke” immunisatie bedoelt het virus oplopen en hiervan beter worden. Het is maar zeer de vraag of dit een goed voorstel is, veruit de overgrote meerderheid van experts is het daar niet mee eens. Zelfs als mensen niet tot de ‘kwetsbare groep’ behoren is dit een heel vervelend virus. Niet alleen zal nog steeds een klein deel van de mensen overlijden aan een virusinfectie, maar ze zullen hier voor een groot deel toch redelijk ziek van worden en niet een te verwaarlozen deel van de mensen houdt zeer lang (soms langer dan een jaar) ernstige klachten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat deze groep ‘niet kwetsbaren’ het virus verspreid aan ‘kwetsbaren’.

   Daarnaast weten we uit studies dat de bescherming die een vaccinatie biedt vaak efficiënter is dan natuurlijke immunisatie en langer bescherming biedt. Of dat in dit geval ook zo zal zijn is nog niet bewezen, maar zeker niet ondenkbaar. Zeker bij mensen die een milde of asymptotische infectie hebben gehad lijkt het immuunsysteem niet veel geheugen te hebben opgebouwd (zodra het aangeboren immuunsysteem het virus dermate snel kan opruimen zonder dat het verworven immuunsysteem (B- en T-cellen) hier veel bij betrokken worden, zal dit verworven immuunsysteem niet veel geheugen opbouwen. (hoe dat werkt leg ik uit in de video’s https://youtu.be/vv47JG9DZGA en beknopter in de video Een corona-vaccin: Hoe werkt het en hoe maak je dat? https://youtu.be/w8_wuMkCfuE))

   “Sinds 2004 uitbraken van de bof met name bij studenten en scholieren, zelfs bij tweemaal gevaccineerden), en geen kans op bijwerkingen tgv de toevoegingen zoals conserveringsmiddelen en “adjuvantia” (versterkende middelen).”

   De mRNA vaccins die op dit moment worden gebruikt bevatten geen adjuvanten. De NOS maakte hier een duidelijk filmpje over: https://youtu.be/zl9D_kyTzrA. In een zeer klein aantal mensen kan het vaccin zorgen voor een allergische reactie, hoewel natuurlijk heel naar, herstellen mensen daar gelukkig van. Inmiddels zijn er wereldwijd al tientallen miljoen mensen gevaccineerd voor COVID-19. Bijwerkingen worden in de media groots uitgemeten. Ik vind het een hele geruststelling dat er relatief erg weinig ernstige bijwerkingen worden gemeld. Als je miljoenen gratis zakjes pinda’s zou uitdelen zou dit gegarandeerd zorgen voor veel meer bijwerkingen.

   “Op basis van ervaringen met andere virusinfecties is het niet onlogisch om te verwachten dat mensen die de ziekte zelf hebben gehad minder kans maken om het virus te verspreiden dan mensen die zich hebben laten vaccineren. “

   Dit wordt door de experts niet verwacht, mede omdat het opgebouwde immuungeheugen bij mensen die een asymptotische of zeer milde infectie hebben doorgemaakt niet optimaal lijkt te zijn. Daarbovenop lijkt dat het niet verstandig is om mensen bloot te stellen aan dit virus, zelfs wanneer ze niet behoren tot de groep ‘kwetsbaren.’

   “Wellicht is vaccineren de beste oplossing – maar dan wel met het bovenstaande in acht nemend.”

   Deze pandemie is een wereldwijde ramp die miljoenen mensen het leven heeft gekost, een gigantische impact heeft op de levens van biljoenen mensen op aarde en de economieën van alle 195 landen. Wereldwijd heeft het dan ook de aandacht van enorm veel wetenschappers en deskundigen. De besluiten die genomen worden, (niet alleen in Nederland, maar wereldwijd) zijn heel erg goed onderzocht en overwogen.

   Ik ben van mening dat de technologie en wetenschap ons helpt om zo goed mogelijk uit deze pandemie te komen.

   Wereldwijd hebben inmiddels meer dan 68 miljoen mensen een COVID-19 vaccin-prik gehad (https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/).

 2. Mijn neuroloog en mijn ms-verpleegkundige zeggen dat ik als MS patiënt alleen de pfizer of moderna mag nemen. De mRNA vaccins. En niet de Vector vaccins zoals van Astrazeneca en Janssen&Janssen. Ik hoor hier verder niets over. Ook niet van de MS vereniging. En vooralsnog sta ik ingedeeld bij Astrazeneca. Wat nu?

  1. Beste Colinde,
   Hoofdpunt van onder meer de MSIF en de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Neurologen is: Vaccineren is beter dan niet-vaccineren, ook voor mensen met MS. Wij weten van onze vaccindeskundigen dat er geen enkele aanleiding is te denken dat de mRNA-vaccins beter zijn voor mensen met MS dan andere vaccins, zoals dat van Astra Zenica. Het is feitelijk ook te vroeg daar al een oordeel over te geven. Zodra wel, dan doen we dat. In Nederland zijn trouwens nu nog alleen mRNA-vaccins beschikbaar. In Engeland krijgen mensen met MS net als anderen het vaccin van Astra Zenica.

 3. in het vaccinatieplan sta ik gepland om bij de huisarts of thuis ingeent te worden met moderna. is moderna het meest geschikt voor MS patient? ik heb MS RR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.