Column Jan van Amstel, voorzitter

MS Vereniging en MS Fonds trekken samen op

MS Vereniging Nederland gaat nauw samenwerken met het Nationaal MS Fonds. Te beginnen met de collecte die het Fonds elk jaar in november houdt. Het Fonds heeft de infrastructuur en de expertise op dit terrein en wij gaan het Fonds ondersteunen bij het werven van collectanten en het promoten van de campagne.

Dat laatste willen we onder meer doen via onze websites, sociale media en ons verenigingsmagazine MenSen. In ruil daarvoor wil het Nationaal MS Fonds onze inspanningen financieel steunen. Een win – win situatie. Daar zijn we blij mee, want samen zijn we sterker.

Eigen identiteit behouden

In de komende maanden gaan we verkennen welke andere terreinen er voor samenwerking in aanmerking komen. Waarbij het uitgangspunt is dat we daarbij elk onze eigen identiteit behouden.

Bij het eerste overleg daarover is al snel gebleken dat dit alleszins mogelijk is. Zo gaat het Nationaal MS Fonds er zonder meer vanuit dat wij als vereniging van MS-patiënten de leidende partij zijn op het gebied van belangenbehartiging en lotgenotencontact, twee hoofdbestanddelen van onze verenigingsstatuten. En wij beseffen heel goed dat het MS-Fonds het beste leidend kan zijn als het gaat om fondsenwerving en onderzoek, twee pijlers in de statuten van de Stichting Nationaal MS Fonds.

Het Nationaal MS Fonds heeft de intentie uitgesproken om de MS Vereniging Nederland de komende jaren structureel te ondersteunen in haar werkzaamheden en bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. En MS Vereniging Nederland wil graag de fondsenwerving en het wetenschappelijk onderzoek van het Fonds ondersteunen.

Beide organisaties hebben één kerntaak gemeen: voorlichting. Ook daarover gaan we het hebben. Zo willen we op zijn minst dubbel werk voorkomen en proberen elkaar op dit vlak te ondersteunen.

Ook samen met anderen

Daarnaast blijven we uiteraard werken aan de samenwerking met andere MS-organisaties. Een paar voorbeelden:

  • Met MS Research, Nieuw Unicum en het MS-centrum Amsterdam werken we samen in het project Eén MS-loket. Met als doel het goed bereikbaar zijn voor een deskundige beantwoording van vragen die er leven.
  • Met ondersteuning van de stichting MoveS bereiden we enkele Movie-nights voor. Doel: Fondsenwerving op lokaal niveau om de vereniging te ondersteunen.
  • Met weer andere organisaties – zoals die van de neurologen en de stichting Op de Been van Boaz Spermon – trekken we gezamenlijk op om de stamceltherapie naar Nederland te krijgen. En gesteund door het Nationaal MS Fonds en onder meer de MS- verpleegkundigen proberen we het loopmedecijn Fampyra weer in het basispakket zorgverzekering te krijgen en ook medicinale cannabis. Doel: Bundeling van krachten om effectieve medicijnen en behandelingen voor MS-patiënten bereikbaar te maken.
  • Met MS Zorg Nederland werken we samen om de behandelaars beter te betrekken bij de zorg voor MS-patiënten. Het internet-spreekuur bij MSweb en het project MS en Werk zijn daar voorbeelden van.

En er kan nog veel meer worden samengewerkt. Vanuit onze onafhankelijke positie als patiëntenvereniging zijn wij bij uitstek geschikt als samenwerkingspartner voor andere MS-organisaties. Want al zijn we natuurlijk erg blij met de positieve intenties voor samenwerking van het Nationaal MS Fonds, ook de deelbelangen van andere organisaties lopen in veel gevallen parallel aan de belangen van onze patiënten. En dat maakt dat we erop zullen inzetten nog meer krachten te bundelen

Er is nog een wereld te winnen. Zoals ook in mijn vorige column gezegd: Samen zijn we het sterkst!

Jan van Amstel
voorzitter MS Vereniging Nederland

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.