Cognitie

van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving

door Hanneke Hulst en Jeroen Geurts (redactie)

Tevens verkrijgbaar op DVD
150517-Boekje-Cognitie-Geurts-Hulst-VUEen boek (96 pagina’s) boordevol met informatie over verschillende aspecten van cognitie. Cijfers en feiten over cognitieve problemen bij MS worden besproken. Maar ook of het mogelijk is om op MRI scans te zien of iemand met MS wél of geen last heeft van cognitieve problemen.

Je wordt meegenomen in de wereld van de microscopie. Een groot deel van het (inter)nationale onderzoek naar MS vindt namelijk plaats met behulp van cel- en weefselonderzoek. Op begrijpelijke wijze wordt uitgelegd hoe hersenen onder de microscoop bekeken kunnen worden en waarom dit belangrijk is om MS en de daarbij behorende cognitieve klachten, beter te begrijpen.

Van microscoop naar cognitieve interventie. Hoe kunnen cognitieve problemen bij MS verholpen of uitgesteld worden? Vanuit de nieuwste inzichten van het wetenschappelijk onderzoek worden interessante cognitieve interventies (zowel medicamenteus als niet-medicamenteus) besproken en  wordt de rol van depressie (op cognitie) bij MS toegelicht. Een veelzijdig boek dat hopenlijk veel vragen zal beantwoorden.

Deze uitgave is mogeljk gemaakt door

Stichting MS Research,
MS Vereniging Nederland,
Wetenschap voor patiënten,
Beslist.nl

Te bestellen bij de stichting MS Research; administratie@msresearch.nl
Het boekje met CD is gratis aan te vragen maar een bijdrage in de kosten van het boek en de verzendng wordt zeer op prijs gesteld. Het geld zal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Recensie door Marjolein van Woerkom
Een duidelijk inkijkje met een kinderlijk vleugje hier en daar

Cognitie, welke MS-patiënt is er tegenwoordig niet mee bezig? Wie heeft zich niet eens afgevraagd: dat ik geen telefoonnummers, naam of boodschappenlijstje meer kan onthouden, ligt dat aan mijn MS of zou een ‘gezond’ persoon hier ook moeite mee hebben? Ben ik te druk, te vermoeid?

Beangstigend is het idee dat het aan MS ligt, want we hebben al zo weinig grip op onze ziekte en van cognitie weten we al helemaal zo weinig. Welke cognitieve problemen komen vaak voor bij MS? Wanneer is er überhaupt sprake van een cognitieve stoornis? Hoe kunnen beschadigingen in de hersenen de hersenfunctie beïnvloeden bij mensen met MS? Wat kunnen we er aan doen?

Om de toenemende interesse naar cognitie bij MS handvatten te geven, werkten diverse wetenschappers onder redactie van Hanneke Hulst en Jeroen Geurts mee aan het boekje Cognitie, dat informatie geeft over en antwoorden probeert te geven op MS en cognitie. Dat lukt ze goed en het siert de schrijvers toe te geven dat ook zij niet op alle vragen al een antwoord hebben. Veel van het onderzoek naar het verbeteren van cognitieve functies bij MS staat nog in de kinderschoenen, maar alle relevante informatie die er is, stellen ze wel beschikbaar.

Door het boekje gestructureerd in overzichtelijke hoofdstukken in te delen, worden de onderwerpen per hoofdstuk duidelijk en met veel uitleg behandeld. Zo begint het eerste hoofdstuk met het uitleggen van de begrippen cognitie en de belangrijkste functies die hieronder vallen. In het tweede hoofdstuk komt de MRI ter sprake en in hoeverre laesies de hersenfuncties kunnen beïnvloeden.

Dat is meteen ook de valkuil van het boekje. Het is geschreven vóór mensen met MS en hun omgeving, dus het moge duidelijk zijn dat patiënten en hun naasten al een zekere kennis hebben als het gaat om bijvoorbeeld die MRI of leasies. Dat gegeven lijken de schrijvers soms uit het oog te verliezen. Door zaken teveel uit te leggen, komt de tekst soms kinderlijk over en krijgt de lezer het gevoel als ‘onwetend’ te worden beschouwd, waardoor de drang naar verder lezen en de nieuwsgierigheid afnemen.

Desalniettemin blijkt het wel de moeite te zijn om door te lezen, want het boekje bevat nieuwe en interessante informatie. Want hoe ziet een hippocampus van een MS-patiënt eruit in vergelijking met een gezond persoon? Hoe zijn cognitieve functies te verbeteren? Al met al biedt het boek een duidelijk inkijkje in de huidige stand van zaken op wetenschappelijk gebied als het gaat om MS en cognitie, met een kinderlijk vleugje hier en daar.

Cognitie, van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving, onder redactie van Hanneke Hulst en Jeroen Geurts, Regalis Zeist, 2015.


Recensie door Marijn de Vries

Grondig overzicht van een onderbelicht thema

Dat MS gepaard gaat met lichamelijke klachten, is bekend. Dat het ook invloed kan hebben op cognitie (denkvermogen) is veel minder bekend. In het boekje ‘COGNITIE,  van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving’,  onder redactie van Hanneke Hulst en Jeroen Geurts, wordt de huidige stand van zaken geschetst.

boeken-150812-recensie-cognitieReden voor samenstellen van dit overzicht over cognitie en MS was dat er hierover veel vragen bestaan bij mensen met MS en hun omgeving. Dit wordt gedaan in een net geen 100 pagina’s tellend boekje met een bijpassende overzichts-DVD. De verschillende aspecten (wat is cognitie, wat zijn veelvoorkomende klachten, hoe ontstaan deze, hoe is dit medisch waar te nemen en wat valt eraan te doen) worden overzichtelijk gepresenteerd. Alleen het hoofdstuk over depressie bij MS lijkt in deze lijn een vreemde eend in de bijt, maar sluit aan bij het overkoepelende thema.

Het boekje moet in begrijpelijke taal duidelijk maken wat men op dit moment kan zeggen over cognitie en MS. Dat is lastig, aangezien veel onderwerpen ingaan op medisch specialistische onderwerpen met bijbehorend taalgebruik. Ondanks uitleg bij dit soort begrippen slagen de schrijvers er niet altijd in om complexe processen voor niet-artsen uit te leggen. Echter, door heldere opbouw van de artikelen en de korte samenvattingen aan het eind van ieder artikel kan ook de ‘leek’ zich een goed beeld vormen van de behandelde onderwerpen.

Zoals gezegd is niet ieder onderdeel even geschikt om op een simpele manier te bespreken. Het hoofdstuk ‘Cognitie op het kleinste niveau’ is een moeilijk onderwerp met veel medische termen en processen. Het is van alle hoofdstukken het meest lastig om te begrijpen, zelfs zonder cognitieve problemen.

Het hoofdstuk ‘Cognitieve problemen, wat nu?’ is daarentegen goed toegankelijk, zeer leesbaar en het meest gericht op behandeling en oplossing van problemen. Het wordt echter ook duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is (en gelukkig ook gedaan wordt) om deze problemen beter in kaart te brengen en hoe ze te verhelpen. .

Bijgeleverd is een DVD, waarop de belangrijkste vragen over de verschillende onderwerpen beant-woord worden door de auteurs. Hiermee geeft het een goed en basaal overzicht van de stand van zaken. Het boekje geeft verdieping op de informatie van de DVD en zo vullen de twee elkaar goed aan. Toch zijn beide ook afzonderlijk van elkaar goed te raadplegen.

‘Cognitie – van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving’ geeft een overzicht van de relatie MS en cognitie. De onderwerpen zijn niet altijd even makkelijk, maar worden op een zo duidelijk mogelijke manier behandeld. De DVD vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Het is een leesbaar boekje over een niet zo bekend, maar zeer relevant onderwerp binnen MS. Er wordt echter ook duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is om beter grip te krijgen op het onderwerp ‘cognitie en MS’. Wellicht dat er over een jaar of vijf een nieuwe tussenstand gegeven kan worden.

Augustus 2015